Ana içeriğe atla

Cezayir ve Afrika Direnişinin Simgesi Kimdir?

    Cemile Buhayrat (Bouhired) Cezayir ve Afrika direnişinin ünlü halk kahramanı, kadın direnişçisidir. Cemile Buhayrad, 1962'de Cezayir'in bağımsızlığının birkaç ay öncesinde, serbest bırakılması sonrası Afrika Halklarının direnişinin simgesi haline gelmiştir.

Cemile Buhayrad


  1935'te, Fransa işgali altındaki Cezayir'de, El-Kasba'da  doğdu. Annesi Tunus asıllı, babası Cezayirliydi. 7 erkek kardeşe sahipti. Ailesinin içindeki tek kız çocuğu idi. Ülkesi işgal altında bulunmasına ve bir Fransız okulunda okumasına rağmen güçlü Cezayirli kimliği öne çıktı. Okulda "Annemiz Fransa" andı okunurken "Annemiz Cezayir" dediği için cezalandırıldı. Bağımsızlıkçı kimliğinin şekillenmesinde cezalar yıldırıcı olmadı. Öğrencilik yıllarında Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesine (FLN) katıldı.

    8 Mayıs 1945'teki Setif Olayları, Cezayir gençliğinin bağımsızlıkçı fikirlerini güçlendirdi. Her türlü ayrımcılığı yapmaktan geri kalmayan Fransızlar, ekmeği bile sadece bölgedeki Avrupalılara dağıtıyordu. Cezayirliler ise arpa ekmeğine ulaşabiliyordu. Cezayirliler, adaletsizlikleri gösterilerle protesto etmek istiyordu. Tarihin kanlı katliamlarından biri olan Setif Katliamı'nda Fransızlar, paralı askerleri ile Cezayirlilere karşı kadın, çocuk demeden ağır bir katliama girişti. 8 Mayıs'ta Müttefiklerin Nazilere karşı zafer günü kutlamalarına katılan Cezayirliler Setif kasabasında uçaksavarlarla katledildi. 45 bin Cezayirli katledildi.

Cezayirli Cemile

    Cemile Buhayrat, böyle bir süreçte henüz daha 20'li yaşlarda Cezayir'in bağımsızlığı için mücadele eden bir direnişçi oldu. Amcasını ve kardeşini bu direnişte kaybetti. Sömürgeci askerlere karşı bombalı eylemlere katıldı. Bu süreçte önemli bir isim haline geldi. 1957'de, direnişçi liderlerden Yusuf El Saadi'ye gizli belgeler ulaştırmaya çalışırken Fransız askerleri tarafından vuruldu. Yaralı olarak yakalandı. Günlerce omzundan yaralı bir halde, Barbados'ta işkence gördü. İşkence altında dahi konuşmadı. İdam cezasına çarptırıldı. Fransa'nın sömürgeci tutumuna karşı olan Fransız aydınların desteğini gördü. Avukatı Jacques Verges (Jak Verjes), büyük bir mücadele vererek dünya kamuoyuna işkenceleri anlattı. Dünyanın önemli liderleri ve Birleşmiş Milletler bu süreçte Cemile Buhayrad'ın affını istedi. Protesto mitingleri düzenlendi. Fransa uluslararası baskı karşısında geri adım attı. En sonunda Cezayir'in bağımsızlığından kısa bir süre önce, 1962'de Cemile Buhayrad'ı serbest bıraktı. "Cezayirli Cemile" direnişin simgesi oldu.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→Arap Halklarının Mücadele Tarihinden: Cezayirli Cemile, Evrensel Gazetesi, 24 Mart 2017.

→Cemile Buhayrat, www.timeturk.com, 20 Kasım 2017.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Gülbank Duası Nedir?

      Tekke âyinlerinde, saraylarda yapılan merâsimlerde, yeniçerilerin törenlerinde hep bir ağızdan yüksek sesle okunan ilâhi ya da duâlara GÜLBANG (Gülbank) denir.   Gülbanklar genellikle Türkçe ve topluca edilen dualardır.  Allah'a yalvarıp yakarma için söylenen dualardır. Yapılacak, ortaya konulacak iş; hayır, mutluluk, başarı getirsin diye yapılan dualardır.   Osmanlıca sözlükte ise Gülbang-ı Muhammedî, ezan demektir. Yeniçeri Gülbankı    Özellikle Bektaşilik, Mevlevîlik ve diğer bazı tarikatlarda çok yaygın bir dua geleneğiydi. Osmanlı Devleti'ndeki en stratejik askeri bölüklerden biri olan Yeniçeri Ocağı'nda bu gelenek yüzlerce yıl sürdürüldü. Yeniçeriler Bektaşîydi,  Ocağ-ı Bektaşîyân'dı.   Ayrıca  Mehteran Bölüğünde mehterbaşı da gülbank okurdu.      Özellikle tarihi Edirne Kırpınar Yağlı güreşlerinde ve diğer yağlı güreşlerde gülbank geleneği günümüze dek sürdürülmüştür. Yine esnaf teşkilatı olan Ahilikte, çıraklık, kalfalık ve ustalık törenl