Avrupa Konseyi Nedir? Kısaca

  Avrupa Konseyi (AK) 5 Mayıs 1949'da, Avrupa 'nın kültürel benliğini oluşturmak, insan haklarını ve hukukun üstünlüğü korumak; yabancı düşmanlığı, ırkçılık, sosyal dışlanma karşısında yer almak; uyuşturucu madde kullanımı, çevre sorunları gibi sorunlara çözüm üretmek amacıyla kurulmuş uluslararası bir örgütlenmedir.

  Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülke vardır. Türkiye, kurucu üye statüsündedir. Konseyin merkezi Fransa'nın Strazburg (Strasbourg) kentindedir. AK'nin belkemiğini oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 4 Kasım 1950'de İtalya'nın başkenti Roma'da imzalanmıştır. Türkiye, sözleşmeye ilk imza koyan ülkeler içinde yerini almıştır. Yargı organı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM) konseye bağlı bir denetim mekanizmasıdır.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→http://www.mfa.gov.tr/avrupa-konseyi_.tr.mfa

→https://www.coe.int/tr/web/ankara/the-council-of-europe

Yorumlar