Askeri Manevra ve Tatbikat Nedir?

   Tarihte Picardie Manevraları, Trakya ve Ege (1937) Manevraları, Akhisar Mıntıkası Manevrası gibi konularda karşımıza çıkan manevra kavramı kısa ve dar bir açıklama ile askeri tatbikat, tatbikatın olduğu saha, harp oyunları anlamlarına gelir. Askeri terminolojide aşağıdaki biçimde açıklanabilir:

  Askeri birliğin diğer savaş birlikleri ile eş güdüm içerisinde düşmana karşı daha uygun yer ya da daha uygun etki alanı yaratmak ve görevini başarı ile tamamlamak amacı ile planlı, sistemli, bilinçli olarak emir-komuta zinciri çerçevesinde yaptığı hareketlerin tümüne birden Askeri Manevra denir.

   Askeri birliklerin aldığı eğitimleri, deneyimlerini ölçmek, bu birliklerin ve karargahlarının savaşa ne derece hazır olduğunu görmek, görevli personeli eğitmek gibi amaçlar ile yapılan askeri faaliyetlerin tümüne Askeri Tatbikat denir. Güvenlik, iç güvenlik,  birleşik, meskun mahalde muharebe, müşterek, plan, kadro, harp oyunu gibi tatbikat biçimleri vardır.

  Askeri birliklerin düzenini, disiplinini ve yeteneklerini görme ve strateji geliştirme gibi amaçlar ile devletler, farklı dönemlerde tatbikatlar düzenler; ordu yapısını  ve savaş gücünü canlı tutmaya çalışır. 

Osmanlı Dönemi ve Türkiye'nin ilk yıllarında yapılan o dönemki büyük askeri tatbikatlar  ''Manevra'' kavramı ile karşılanmıştır. Örneğin Mustafa Kemal (Atatürk) ve Ali Fethi Beylerin de katıldığı Fransa'daki Picardie Manevraları ya da 1937 Ege ve Trakya Manevraları gibi...

Derleyen : Ali ÇİMENYorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?