Ana içeriğe atla

Askeri Manevra ve Tatbikat Nedir?

   Tarihte Picardie Manevraları, Trakya ve Ege (1937) Manevraları, Akhisar Mıntıkası Manevrası gibi konularda karşımıza çıkan manevra kavramı kısa ve dar bir açıklama ile askeri tatbikat, tatbikatın olduğu saha, harp oyunları anlamlarına gelir. Askeri terminolojide aşağıdaki biçimde açıklanabilir:

  Askeri birliğin diğer savaş birlikleri ile eş güdüm içerisinde düşmana karşı daha uygun yer ya da daha uygun etki alanı yaratmak ve görevini başarı ile tamamlamak amacı ile planlı, sistemli, bilinçli olarak emir-komuta zinciri çerçevesinde yaptığı hareketlerin tümüne birden Askeri Manevra denir.

   Askeri birliklerin aldığı eğitimleri, deneyimlerini ölçmek, bu birliklerin ve karargahlarının savaşa ne derece hazır olduğunu görmek, görevli personeli eğitmek gibi amaçlar ile yapılan askeri faaliyetlerin tümüne Askeri Tatbikat denir. Güvenlik, iç güvenlik,  birleşik, meskun mahalde muharebe, müşterek, plan, kadro, harp oyunu gibi tatbikat biçimleri vardır.

  Askeri birliklerin düzenini, disiplinini ve yeteneklerini görme ve strateji geliştirme gibi amaçlar ile devletler, farklı dönemlerde tatbikatlar düzenler; ordu yapısını  ve savaş gücünü canlı tutmaya çalışır. 

Osmanlı Dönemi ve Türkiye'nin ilk yıllarında yapılan o dönemki büyük askeri tatbikatlar  ''Manevra'' kavramı ile karşılanmıştır. Örneğin Mustafa Kemal (Atatürk) ve Ali Fethi Beylerin de katıldığı Fransa'daki Picardie Manevraları ya da 1937 Ege ve Trakya Manevraları gibi...

Derleyen : Ali ÇİMENYorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi