Askeri Amaçla İlk Sembolik Uçak Uçurma Denemesi

   Askeri amaçlı olarak ilk defa 1909'da Amerika Birleşik Devletlerinde uçuruldu. Tarihte askeri amaçlı yapılan bu ilk denemede sembolik olarak 2 er ve bir subay kullanıldı. Curtis marka uçaktaki subayi Chester marka tüfeği ile ilk defa havadan karaya doğru ateş etti. Yapılan ilk askeri deneme basit ve sembolik bir denemedir. Fakat ciddi olarak bir tatbikatta ilk kez Pikardi Manevralarında askeri araç olarak uçaklar ve zeplinler denendi.

DİKKAT→ Uçaklarla ilgili; ilk askeri uçuş denemesi 1909'da ABD'de

      →İlk ciddi anlamda bir manevrada askeri araç olarak denenmesi Picardie Manevralarında,

               →İlk kez bir savaşta kullanılması ise Trablusgarp Savaşındadır.

            →Uçakların keşif-saldırı-savunma biçiminde modern anlamda ilk kullanımı I. Dünya Savaşıdır.


Derleyen: Ali ÇİMENKaynakça:

→Umut Cafer KARADOĞANBirinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Döneminde Türk Deniz Havacılığı FaaliyetleriAtatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. 34, Sayı: 98, 2018, s. 127-180.

→Osman YALÇIN, Havacılık, Hava Gücünün Doğuşu ve Birinci Dünya Savaşı'na Etkisi, Ankara Üni. Atatürk Yolu Dergisi, Cilt:15, Sayı:59, 2016, s.181-236.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?