Üçüncü Koalisyon Nedir?

   XIX. yüzyılın başlarında Fransa'ya karşı Büyük Britanya Krallığı (İngiltere), Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu (Avusturya ve Prusya) ve Rus Çarlığı (İmparatorluğu) tarafından oluşturulan siyasi ve askeri ittifaka Üçüncü Koalisyon denir. Fransa'nın Napolyon önderliğinde bu koalisyon ile 1803 ile 1806 yılları arasında yaptığı savaşlara ise Üçlü Koalisyon Savaşları denir.

   İngiltere'yi işgal etme hazırlığı yapan Napolyon, donanmasının İngiliz donanmasına yenilmesi ile işgal yönünü kıta Avrupasına çevirdi. Yaklaşık 180 bin kişilik ordusu ile  60 bin kişilik Avusturya ordusunu usta savaş stratejileri ile teslim aldı. Avusturya'nın diğer ordusu Rus ordusuyla hareket etmekteydi. Onların da üstüne yürüyen Napolyon, üç İmparator Muharebesi de denilen  Austerlitz Savaşında düşmana 27 bin kişilik kayıp verdirdi. Rus orduları geri çekilmek zorunda kaldı. Avusturya'nın da geri çekilmekten başka şansı kalmamış ve bozguna uğramışlardı.


Yorumlar