TBMM Ordularının İlk Genelkurmay Başkanı Kimdir?

   Miralay (Albay) İsmet (İnönü) Bey, TBMM ordularının ilk  Genelkurmay başkanıdır. Diğer bir deyişle TBMM'nin ilk Erkan-ı Harbiye Umumiye Vekilidir. İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyetinin 2. Cumhurbaşkanıdır. Hariciye Vekilliğinde (Dışişleri Bakanlığı) bulunmuştur. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda TBMM'yi temsil eden kişidir. Lozan Barış Anlaşması'na giden Türk Heyetinin de başkanıdır. Cumhuriyet döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hükümetini kuran ilk Başbakanıdır. Atatürk'ten sonra CHP'nin II. lideridir. İlk partili (CHP) cumhurbaşkanıdır.

 I. TBMM'deki I. İcra Vekilleri Heyetinde, Erkan-ı Harbiye Umumi Vekili olarak 3 Mayıs 1920'den itibaren görev yapmıştır. I.-II. ve III. İcra Vekilleri Heyeti dönemlerinde bu görevi üstlenen İsmet Bey, III. dönemde görevi, 3 Ağustos 1921'de, Fevzi Paşa'ya teslim etmiştir. 

   Erkan-ı Harbiye Umumi Vekilliği yaptığı dönemde, Batı Cephesi Komutanı olarak I. ve II. İnönü Savaşları'nı kazanan TBMM ordularının komutanıdır.  I. İnönü Savaşı'nın zaferle sonuçlanması üzerine, 1 Mart 1921'de albaylıktan generalliğe terfi etmiştir. Kütahya-Eskişehir Savaşı'nda TBMM ordularının kayıp vererek geri çekilmesi sonrası Genelkurmay Başkanlığı görevini Fevzi Paşa'ya bırakmıştır.  31 Ağustos 1922'de ise Feriklik rütbesine yükselmiştir.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN


İsmet (İnönü) Paşa

Yorumlar