Ana içeriğe atla

TBMM Ordularının İlk Genelkurmay Başkanı Kimdir?

   Miralay (Albay) İsmet (İnönü) Bey, TBMM ordularının ilk  Genelkurmay başkanıdır. Diğer bir deyişle TBMM'nin ilk Erkan-ı Harbiye Umumiye Vekilidir. İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyetinin 2. Cumhurbaşkanıdır. Hariciye Vekilliğinde (Dışişleri Bakanlığı) bulunmuştur. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda TBMM'yi temsil eden kişidir. Lozan Barış Anlaşması'na giden Türk Heyetinin de başkanıdır. Cumhuriyet döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hükümetini kuran ilk Başbakanıdır. Atatürk'ten sonra CHP'nin II. lideridir. İlk partili (CHP) cumhurbaşkanıdır.

 I. TBMM'deki I. İcra Vekilleri Heyetinde, Erkan-ı Harbiye Umumi Vekili olarak 3 Mayıs 1920'den itibaren görev yapmıştır. I.-II. ve III. İcra Vekilleri Heyeti dönemlerinde bu görevi üstlenen İsmet Bey, III. dönemde görevi, 3 Ağustos 1921'de, Fevzi Paşa'ya teslim etmiştir. 

   Erkan-ı Harbiye Umumi Vekilliği yaptığı dönemde, Batı Cephesi Komutanı olarak I. ve II. İnönü Savaşları'nı kazanan TBMM ordularının komutanıdır.  I. İnönü Savaşı'nın zaferle sonuçlanması üzerine, 1 Mart 1921'de albaylıktan generalliğe terfi etmiştir. Kütahya-Eskişehir Savaşı'nda TBMM ordularının kayıp vererek geri çekilmesi sonrası Genelkurmay Başkanlığı görevini Fevzi Paşa'ya bırakmıştır.  31 Ağustos 1922'de ise Feriklik rütbesine yükselmiştir.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN


İsmet (İnönü) Paşa

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd