Ana içeriğe atla

TBBM- Ukrayna Dostluk Anlaşması (1922)

    2 Ocak 1922'de Sovyetler Birliği'ne (Sovyet Rusya) bağlı bir ülke olan Ukrayna ile TBMM arasında yapılan; Türk-Sovyet ilişkilerini kuvvetlendiren anlaşmadır. Ukrayna heyeti adına Mihail Vasilyeviç Frunze ile Türk heyeti adına Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal (Tengirşenk) Bey arasında imzalanan dostluk anlaşmasıdır. Bu anlaşma, 16 Mart 1921 Moskova Anlaşması'nın bir benzeri olan anlaşmadır. Batılı ülkelere Türk- Rus dostluğunu göstermesi için yapılmıştır. Bu anlaşma sonrası Rusların Milli Mücadeleye olan maddi ve manevi katkıları artmıştır. Aynı zamanda bu anlaşma, Sakarya Meydan Savaşı'nın bir sonucudur.
  
  Frunze, 5 Kasım 1921'de Tiflis'e geldi. Ankara'ya götürülmek üzere 1.100.000 altın rubleyi teslim aldı. Trabzon-Samsun üzerinden 13 Aralık günü Ankara'ya vardı. Ankara'da içten ve samimi bir biçimde karşılandı. Türk-Rus ilişkilerindeki sorunları çözmek ve güven ortamı sağlamak amacıyla başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere birçok yetkili ile önemli görüşmeler yaptı. Türkiye ve Ukrayna arasında dostluk anlaşmasının imzalanmasına vesile oldu. Böylece kamuoyuna Türk-Rus dostluğu sergilenmiş oldu.

Hazırlayan: Ali ÇİMENKaynakça:

→Atilla KOLLU, ''Büyük Zafer (Öncesi ve Sonrası İle)Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:VIII, Sayı:24, Temmuz 1992, 481-560.     

→Doç. Dr. Yavuz ASLAN, "MOSKOVA ANTLAŞMASI'NDAN SONRA TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE MUSTAFA KEMAL PAŞA-M. FRUNZE
GÖRÜŞMELERİ", Atatürk Üni. Atatürk Dergisi, C.3, Sayı:2, 2002, s.21-57.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd