Ana içeriğe atla

Takrir-i Sükûn Kanunu Nedir?

      Şeyh Sait İsyanının bastırılması amacıyla, 4 Mart 1925 tarihinde çıkarılan, hükümete olağanüstü yetkiler tanıyan kanuna Takrîr-i Sukûn Kanunu denir. Sukuneti, huzuru sağlama kanunu demektir. Olağanüstü hal yasası, sıkıyönetim halidir.

    İsyanın büyümesini engelleyemeyen Ali Fethi Bey hükümeti istifa ettikten sonra İsmet Paşa hükümeti, 3 Mart'ta kuruldu. 4 Mart'ta ise Takrir-i Sukûn Kanunu çıkarıldı. Kanunun çıkarılması sonucu ;

→Doğu illerinde sıkıyönetim ilan edildi.

→İstiklal Mahkemeleri biri Ankara'da diğeri isyan bölgesinde olma üzere tekrar kuruldu.
İsyancılar, elebaşlarıyla birlikte yakalandı. İstiklal Mahkemelerinde yargılandı. Şeyh Sait ile birlikte elliye yakın kişi idam edildi.

→İsyanla ilgili olduğu gerekçesiyle Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası, Takrir-i Sukun Kanunu çerçevesinde 5 Haziran 1925'te kapatıldı.

→İstanbul'da çıkan Tevhid-i Efkar, İstiklal, Son Telgraf, Aydınlık, Orak Çekiç ve Sebilürreşat adlı gazete ve dergiler ve taşradaki diğer yayınlar kapatıldı. Hakimiyet-i Milliye ve Cumhuriyet gazetesi dışındaki birçok yayın kapatıldı.

→Cumhuriyet rejiminin ve inkılâpların eleştirilmesi yasaklandı.


Kanun 4 Mart 1929'da yürürlükten kaldırıldı.
    

Derleyen: Ali ÇİMENYorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi