Surre Alayı Nedir?

   Osmanlılarda; hac döneminde, başkentten Haremeyn'e (Mekke ve Medine) para, atın, değerli eşyaların ve hediyelerin yola çıkan bir grup tarafından törenlerle götürülmesine ''Surre Alayı'' ya da ''Surre-i Hümâyûn Alayı'' senir. Sözlük anlamı itibariyle; hac dönemlerinde padişah tarafından Mekke ve Medine'ye gönderilen para, altın ve değerli eşyaların tümüne Surre adı verilir. İkinci sözlük anlamı olarak surre; para kesesi, para çıkını anlamları da taşır. 

   Surre geleneği Abbasilerden itibaren, Eyyubi, Memlüklü ve Osmanlılarla devam etti. Surre, kutsal topraklardaki halka, bölgenin güvenliğini sağlayan Mekke emirine Osmanlı'nın son dönemlerine kadar bir grup eşliğinde gönderilmeye devam etti.


Surre Alayı

Derleyen: Ali ÇİMEN

KAYNAKÇA:
Ferit DEVELLİOĞLU, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi yayınları, Ankara, 2005, sayfa 965.

 İslam Ansiklopedisi

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?