Sebil Nedir?

   Özellikle Osmanlıların bir mimari eser haline getirerek önem verdiği, yoldan gelip geçenlerin su ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla inşa edilen yapılara SEBÎL ya da SEBÎL HÂNE denir. Sözlük anlamı; ''parasız su dağıtılan yer'' demektir. Su, sebîllerde bedava dağıtılırdı. Hayır amacıyla yapılırdı. Cami yakınında ve külliye yapılarında sebillere rastlamak mümkündür.

   Anadolu'da ilk sebil örneklerini Selçuklular vermişti. Osmanlılarda sebiller mimari bir tarz ve ince bir sanat eseri olarak inşa edilirdi. İstanbul'da 130 civarında sebil yapıldığı tahmin edilmektedir. Günümüze ise bunun ancak yarısı kadarının ulaştığı düşünülmektedir.

Koca Yusuf Paşa Sebîli


Derleyen: Ali ÇİMEN


KAYNAKÇA:

Ferit DEVELLİOĞLU, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi yayınları, Ankara, 2005, sayfa 925.

İslam Ansiklopedisi.  Genel Ağ üzerinden ulaşmak için BKZ.
                                               https://islamansiklopedisi.org.tr/sebil

Yorumlar