Ana içeriğe atla

Rumlara Ait Anadolu Savunma Örgütü Nedir?

 Sakarya Savaşı'nda Yunanlıların bozguna uğraması sonrası, 1921'in sonbahar aylarında, İzmir Metropliti Hrisostomos ve İzmirli Rumlar tarafından, Ege'de otonom bir devlet kurmak, Anadolu Rumlarının birliğini sağlamak gibi amaçlarla kurulmuş olan Rum örgütüne Helen Anadolu Savunma Orgütü (Mikrasiatiki Amina) denir.

   Yunan ordularının Sakarya'da büyük bozgunu, Rumların morallerini alt üst etmişti. Bu örgüt, her ne olursa olsun son bir adım atarak Yunanlıların terk ettiği bölgeleri elde tutabilmek ve Anadolu'dan çekilmemek adına yeni stratejiler geliştirmek amaçlı kurulan bir yapılanma idi. Türklerin İzmir hedefli genel saldırılarını önlemek amaçlı çalışmış bir teşkilatlanma olan Anadolu Savunma Örgütü, Venizelos taraftarı bir yapıda idi.
   
 Örgüt amblemi olarak, ateşin üzerinde kanatları açık biçimde duran bir Anka kuşu kullanıldı. ABD'den İngiltere'ye kadar büyük ülkeler ve Yunan hükümeti ile sürekli temas halinde oldu. Kurulacak otonom Rum devletine destek arandı. Devlete Anadolu Devleti, Ege Devleti ya da İyonya Devleti gibi adlar bulundu. Türklerin İzmir'e ilerleyişine rağmen Kemalpaşa'da (Nif) savunma örgütlenmesine girilmesi için bile fedakarca düşüncelere girdiler. Hatta Yunan ordusu deniz tarafına doğru kaçarken benzin ve bombalarla donatılmış tahrip taburları oluşturmuştu. Bu taburlar geçtikleri yerleri ateşe verdiler. Büyük yangınlar çıkardılar. Anadolu Savunma Örgütü, Mehmet Asım Us'un tanıklığı çerçevesinde; ''Hiç şüphesiz Yunan tahrip taburlarının bir parçasından başka bir şey değildi.''

  Bütün bu çabalar 9 Eylül 1922'de Türk ordusunun İzmir'e girmesi ile hayalden öteye gitmedi. 

Hazırlayan: Ali ÇİMEN


İzmir'de Yunan İşgaline Dair Bir Fotoğra
Kaynakça:

→Nilüfer ERDEM,"BÜYÜK TAARRUZ’A GİDEN SÜREÇTE RUMLARA AİT GİZLİ 995 ANADOLU’YU SAVUNMA [MİKRASİATİKİ AMİNA] ÖRGÜTÜ", BÜYÜK TAARRUZUN 90. YILINDA ULUSLARARASI MİLLİ MÜCADELE VE ZAFER YOLU SEMPOZYUMU 02-04 EKİM 2012 / UŞAKAtatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Cilt II, Ankara 2014, s. 985-998.

→Nilüfer ERDEM, "Yunan Kaynaklarına Göre 1922 Yılında Batı Anadolu’da Otonom Devlet Kurmaya Yönelik Faaliyetler",Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C. 14, Sayı:29, Güz 2014, s.97-140.
   

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi