Ana içeriğe atla

Tarihsel Gözle Propaganda Nedir?

   Kökeni Latince ''fidan dikmek'' olan, kitlelerin düşüncelerini ve duygularını ikna yoluyla değiştirebilen çalışmalara ''propaganda'' denir.

   Türk Dil Kurumu; bir düşünceyi, inancı, öğretiyi söz ya da yazı ile tanıtma ve yayma olarak nitelendirir. Söz ve yazı, propaganda silahının cephaneliğidir. Bundan başka halkla iletişimi sağlamak için kitle iletişim araçlarına da ihtiyacı vardır. Bilinçli bir biçimde hareket ederek kitleleri doğru ya da yanlış bir biçimde kendi düşünce yapısına sürükler. Sürükleyince de amacına ulaşır.

   Siyasi partilerin halka kendini tanıtma çabası bu konudaki en net örneklerden biridir. Tarihi olaylar açısından bakıldığında; Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul Hükümeti ve Ankara Hükümeti'nin karşılıklı olarak halkı kendi yanlarına çekme çabası da buna örnektir. İstanbul hükümeti, Milli Mücadeleyi kötü ve yanlış gösterebilmek için (kara propaganda) gerek basın-yayın gerekse dini kavramlar ile halkı kendi yanına çekmeye ikna etmeye çalışmıştır. Buna karşın TBMM ise gazeteler ve telgraf yolu ve bundan başka İrşad heyetleri kurarak halkı bilinçlendirmeye çalışmış, propaganda faaliyetleri yürütmüşlerdir. Yine Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla başlayan halkı bilinçlendirme çabası bu duruma örnektir. 

Ali ÇİMEN


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi