Papa ve Patrik Kavramlarının Farkı Nedir?

   Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin ruhani liderine Papa denir. Hristiyanlık dünyasının Ortodoks mezhebi kiliselerinin başında bulunan en yüksek rütbeli piskoposa ise Patrik denir. Papa, her dönem bir tanedir; fakat her dönem onlarca patrik bulunabilir.

  Reform hareketleri öncesi temelde Katolik ve Ortodoks diye ikiye ayrılır. Hristiyan bakış açısı; Roma Katolik Kilisesi'nin (Vatikan) tün dünyadaki katoliklerin ruhani lideri olarak Papa'yı görür. Patrik ise Ortodoks kiliseleri, Süryani kiliseleri, Ortodoks Doğu Hristiyanlık inancının temsilcisi Oryantal (Oriental) Ortodoks Kiliselerinin başındaki en yüksek rütbeli piskoposlardır.

  Papa, dünya üzerindeki tüm Katoliklerin dini lideridir. Patrik ise kendi bölgesindeki Ortodoksların ruhani lideridir. Her ülkenin, her bölgedeki Ortodoksların kendi başpiskoposları vardır. Bunlar farklı bölgelerdeki Ortodoks patriklerdir. Örneğin; İstanbul Rum-Ortodoks Patriği, İstanbul Gürcü-Ortodoks Patriği, İstanbul Ermeni-Apostolik Oriental Ortodoks Patriği, Antakya Süryani Ortodoks Patriği, Antakya Rum-Ortodoks Patriği gibi...

Papaya danışmanlıkta bulunan ve bir meclis oluşturarak Papa seçimi yapan her bir baş papaza Kardinal denir. Fetva yetkisine sahip her bir yüksek dereceli baş papaza Piskopos denir. Papa, Katoliklerin başpiskoposudur. Onu seçen kardinaller de piskopostur.  Ortodokslarda başpiskoposlar ise patriklerdir.
Papa 16. Benediktus ve Fener Rum Patriği Bartholomeos Buluşması


Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar