Otonom Devlet Nedir?

       Başka bir ülkeye bağlı olmadan bağımsız, özgür, özerk biçimde yaşayan, kendi kararlarını başka ülkelerin karışmasına fırsat vermeden özgür ve özerk bir biçimde alan, kendi meclisi ve yargı sistemi olan devlet yapısına Otonom Devlet denir. Bulundukları alanda var olan egemen yönetimin idaresine girmeyen kendi idaresini özerk biçimde yaşayan devlettir.

        Örnek vermek gerekirse; Kıbrıs Türkleri tarafından Türkiye'nin Kıbrıs Harekatı sonrası, 1 Ekim 1974'de kurulan Türk yönetimi, Otonom Kıbrıs Türk yönetimi olarak tanımlanabilir. Mondros Mütarekesi ile Anadolu'da başlayan işgale karşı, özellikle Batı Anadolu'da düzenlenen yerel kongrelerde bu türde özerk yapı kurulması tezleri ortaya atılmıştı.

Yorumlar