Osmanlı'daki İlk Resimli Dergi Nedir?

   Mir'at (Ayna), Osmanlı Devleti'nde ilk resimli dergidir. Sadece 3 sayı olarak 1862'de yayımlandı. Ayda bir yayımlanması planlanmıştı.Gazeteci Mustafa Refik tarafından çıkarılmıştır.

   Dönemin ilginç bir özelliği olarak; Türkçe gazete veya dergi çıkaranların hepsinin ikinci mesleği gazetecilikti. Geçimlerini sağladıkları birinci meslekleri ise devlet memurluğu idi. Fakat Mir'at dergisini yayımlayan Mustafa Refik Bey, memur değildi. Sadece gazeteciydi. Derginin mesleği sadece gazetecilik olan biri tarafından ilk kez yayımlanması da ilginçtir.Bu işi ciddi anlamda meslek olarak yapmaya çalışması bakımından önem arz eder.

Mir'at Dergisi I. Sayısı
Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar