Osmanlı'daki İlk Kadın Dergisi Nedir?

   Kadınlara yönelik çıkarılan süreli yayınların ilki 1868'de, Terakki gazetesinin eki olarak çıkmaya başlayan ''Muhadderât'' (İslam Kadınları) adlı dergidir. Terakki-i Muhadderat, yayım tarihi açısından ilk kadın dergisi olmakla birlikte; kadın hakları ve seçimden söz eden ilk gazetedir. 48 sayı olarak pazar günleri çıkmıştır. Sözlük anlamı itibariyle Muhadderât; kapalı,örtülü, namuslu kadınlar, Müslüman kadınlar anlamına gelir.

    Derginin içeriğinde; kadınların eğitimli olması gerektiği, kadınların birer hizmetkar ve cariye olmadıkları, erkeklere hizmet etmek amacıyla yaratılmadıkları belirtilir. Kadının ikinci planda kalmasını ve ezilmesini eleştirmesi bakımından önemlidir.

Derleyen: Ali ÇİMEN

KAYNAKÇA:

Ferit DEVELLİOĞLUOsmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi yayınları, Ankara, 2005, sayfa 665.

Selda Malkoç-Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ, ''OSMANLI DÖNEMİ KADIN DERGİLERİ'', Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 12, Sayı:63, Nisan 2019.

Yukarıda adı geçen makaleye genel ağ üzerinden ulaşmak için BKZ.
Yorumlar