Ana içeriğe atla

Osmanlı Devleti İlk Dış Borcu Ne Zaman Kimden Aldı?

     Osmanlı Devleti tarihinde ilk kez dış borcu 1854'te, padişah Abdülmecid döneminde, Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den aldı. 24 Ağustos 1854'te, Londra ve Paris’teki Palmer ve Goldschmid isimli iki banka grubu Osmanlı Devleti'ne  3 milyon sterlin borç (istikraz) verdi. 

   Borcu veren grup, paranın 700 bin sterlinine banka masrafları ve ilk taksit olarak el koydu. Kalan miktarın tamamına yakını Kırım Savaşı ile ilgili harcamalara ayrıldı. Elde kalmayınca biraz daha uygun şartlarda bir yıl sonra bu sefer 5 milyon sterlin istikraz temin edildi. Borçlar alınmaya devam ettikçe İngiliz ve Fransızlar Osmanlı maliyesini izlemek ve denetlemek istediler.  Borç almak alışkanlık haline geldi. 1858 ve 1860'da da borç alındı. Fakat borç verecek emperyal yapı, bu sefer Osmanlı'nın boğazını sıkmaya başladı. Ağır şartlar altında Osmanlı maliyesini ele geçirecek şartlarda borç vermek istediler. 

   Abdülmecid döneminde toplam 16 buçuk milyon Osmanlı lirası civarında borç alındı. Alışkanlık, Abdülaziz zamanında yüksek bir noktaya geldi. Bu dönemde dışarıdan tam 97 milyon 708 bin Osmanlı lirası borç alınmıştı. Emisyon kaybı nedeniyle alınan paranın ancak yarısı devlet kasası hesabına geçiyordu. Borçlar ödenemeyince Duyun-ı Umumiye dönemi başladı.


Derleyen: Ali ÇİMENKaynakça:

Erhan AFYONCU10 Soruda Osmanlı BorçlarıPopüler Tarih Dergisi, Haziran 2001, s.16-21.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd