Onuncu Yıl Marşının Bestecisi Kimdir?

   Onuncu Yıl Marşının bestecisi Cemal Reşit (Rey) Bey'dir.Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar tarafından yazılan Onuncu Yıl Marşı, Cemal Reşit Bey'in bestesi kabul edilerek 1933'te ortaya konuldu.    Cemal Reşit Bey, Türkiye'nin ilk kuşak bestecilerinden biridir. İstanbul Şehir Orkestrasının kurucusu olarak Türkiye'de klasik müziğin kuruluşuna öncülük etmiştir. Ünlü ''Lüküs Hayat'' adlı müzikal oyunun da bestecisidir. Türkiye'deki beş klasik batı müziği bestecilerinden biri olarak ''Türk Beşleri'' arasındadır.  

TSK Armoni Mızıkası- 10. YIL MARŞI


    

ONUNCU YIL MARŞI'nın GüftesiÇıktık açık alınla on yılda her savaştan.
On yılda onbeş milyon genç yarattık her yaştan,

Başta bütün dünyanın saydığı baş kumandan!

Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan.


Türk’üz: cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi;
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri.
Bir hızda kötülüğü geriliği boğarız.
Karanlığın üzerine güneş gibi doğarız.
Türküz, bütün başlardan üstün olan başlarız;
Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.

Türk’üz: cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi;
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri.
Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını,
Dindirdik memleketin yıllar süren yasını;
Bütünledik her yönden istiklal kavgasını…
Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını!

Türk’üz: cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi;
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri.
Örnektir milletlere açtığımız yeni iz;
İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz:
Uyduk görüşte bilgi, gidişte ülküye biz.
Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.

Türk’üz: cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi;
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri
Derleyen: Ali ÇİMENYorumlar