Ana içeriğe atla

Muvakkithâne Nedir?

   Sözcük anlamıyla; vakti tayin eden kimseye  muvakkit, muvakkitin iş yaptığı odaya muvakkithâne denir. Zamanın ayarlandığı odalardır. Muvakkit, tam ayarlı olan saat anlamını da taşır.
Muvakkithâne

   Osmanlılar döneminde özellikle külliyelerde; imsakiyelerin, namaz saatlerinin, takvimlerin zamanlarının belirlendiği, astronomi ve astroloji çalışmalarının yapıldığı mekana muvakkithâne denir. Coğrafya ve matematik bilen zaman ustası muvakkitler, bir çeşit kamu hizmetinde bulunmuşlardır.
Eminönü Yeni Camii Muvakkithânesi

  Osmanlılarda muvakkithânenin ilk örneği Fatih Camii Külliyesi (1463-1470) Muvakkithânesi olarak bilinmektedir. Rubu tahtası adı verilen zaman belirlemesi yapan üçgen biçimindeki ölçüm aracı; usturlab adı verilen yön bulma ve güneşin meridyen geçiş hesaplarını yapan bir ölçüm aracı; bir diğer ölçüm aracı olan oktant; güneş ve yıldız yüksekliği ölçümünde kullanılan daire-i muaddel buradaki en önemli ölçüm araçlarıydı. Bunlardan başka mekanik, güneş ve kum saatleri, kadran, sekstant ve zaman hat levhaları da muvakkithânelerin  demirbaşlarıydı.

   
Belerbeyi Camii Muvakkithânesi


Dolmabahçe Camii Muvakkithânesi

Günümüzde  önemli ama unutulmuş tarihi yapılar olan muvakkithânelerin bir kısmı boş bırakılmıştır. Fakat bir kısmı kafe, restoran, büfe olarak hizmet vermektedir. Tarihi değerler daha farklı bir biçimde korunabilirdi.

Günümüzde Büfehane ! olarak Kullanılan Tarihi MuvakkithâneDerleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:Ferit DEVELLİOĞLU, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi yayınları, Ankara, 2005, sayfa 696.

 Marmaralife adlı siteye ulaşmak için BKZ.
  https://marmaralife.com/2017/10/24/saatleri-ayarlama-enstitusu-muvakkithaneler/


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi