Muhtıra Nedir?

   Bir kitlenin; başka bir kitleyi ya da kurumu uyarmak için gönderdiği yazıya Muhtıra denir. Sözlük anlamı ''hatırlatılmak üzere yazılan tezkere'' demektir. Muhtıra, ihtar anlamı taşır. Fransızca kökenli memorandum kavramı ile ilintilidir.

    Siyaset tarihi açısından bakıldığında; yönetime egemen olan güç karşısında duran diğer güç odağının ya da odaklarının yönetim sırasında yaşanılan aksaklıkları ve yanlışları baskı, tehdit ve kamuoyu oluşturma girişimleri ile etkisizleştirme bildirilerine Muhtıra denilebilir.

    12 Mart 1971 askeri muhtırası ve 28 Şubat 1997 askeri muhtırası bu duruma örnektir. Bu muhtıralar, sözlü ve yazılı bir tehdit ve uyarı mesajı barındırır. Darbe zor kullanılarak şiddet ve kan ile egemenliği ele geçirmektir. Muhtıra bu yönüyle darbeden farklıdır. Fiili bir teşebbüs içermez; fakat içeriği itibariyle darbe sürecine giden bir yönü olduğu da aşikârdır.

Derleyen: Ali ÇİMEN


Kaynakça:
Ferit DEVELLİOĞLUOsmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi yayınları, Ankara, 2005, s. 676.


   

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?