Ana içeriğe atla

Misyonerlik Kavramı Ne Demektir?

    Bir dini-mistik felsefeyi yaymakla görevli özel yetiştirilmiş kişiye Misyoner denir. Latince'den doğmuştur. Misyon; görev, misyoner ise görevli olan şahıs demektir.

 Hristiyanlıkta, kiliselerin Hristiyanlık dinini geniş kitlelere tanıtmak, öğretmek ve benimsetmek gibi amaçlarla özel olarak yetiştirdiği rahiplere, rahibelere ya da gönüllü kişilere Misyoner denir.Kısacası Hristiyanlık öğretisini yayma girişimi içinde bulunanların genel adıdır. Misyonerlerin faaliyet alanı, Hristiyanlığı benimsememiş kitleler; ya da kendi mezhebini tanıtmak istedikleri kitleler üzerine kurulur. Coğrafi Keşifler sürecinden itibaren misyonerler yeni dünya kıtalarına yayılarak faaliyet alanlarını genişletmişlerdir.

   Hristiyanlıkta ilk misyonerler, havari aziz Tarsuslu Pavlus ve 12 havarisidir. Reform hareketleri sonucu Katolik ve Ortodoks mezheplerden başka Protestanlık gibi mezheplerin de ortaya çıkışı misyonerlik faaliyetlerine genişlik kazandırır. Katolik Vatikan kilisesi otoritesini yeniden sağlamlaştırmak için misyonerlik faaliyetlerini artırmıştır.

     Misyonerler; hastaneler, yetimhaneler, kitap basım-yayın evleri, yabancı dil kursları ve okullarda faaliyet gösterirler. Misyoner rahiplerin görevlerine bağlılığı açısından evlilik yapması engellenmişti. XIX. yüzyıl ortaları ile XX. yüzyıl başlarında özellikle de Osmanlı topraklarında, Hristiyan misyonerlerin en etkili oldukları devirlerdi. Hristiyanlık için kutsal sayılan 7 kilisenin Anadolu'da olması, kutsal Kudüs'ün bölgede bulnması, farklı yapıda bir çok Hristiyan kitlenin yaşaması nedeniyle Osmanlı toprakları misyonerler için kritik bir yaşam alanı olmuştu. Özellikle açtıkları okullar ile bu faaliyetlerini sürdürmüşlerdi. Bu sayede özellikle siyasi olarak Osmanlı'nın zarar görmelerinde pay sahibi oldular.Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi