Misyonerlik Kavramı Ne Demektir?

    Bir dini-mistik felsefeyi yaymakla görevli özel yetiştirilmiş kişiye Misyoner denir. Latince'den doğmuştur. Misyon; görev, misyoner ise görevli olan şahıs demektir.

 Hristiyanlıkta, kiliselerin Hristiyanlık dinini geniş kitlelere tanıtmak, öğretmek ve benimsetmek gibi amaçlarla özel olarak yetiştirdiği rahiplere, rahibelere ya da gönüllü kişilere Misyoner denir.Kısacası Hristiyanlık öğretisini yayma girişimi içinde bulunanların genel adıdır. Misyonerlerin faaliyet alanı, Hristiyanlığı benimsememiş kitleler; ya da kendi mezhebini tanıtmak istedikleri kitleler üzerine kurulur. Coğrafi Keşifler sürecinden itibaren misyonerler yeni dünya kıtalarına yayılarak faaliyet alanlarını genişletmişlerdir.

   Hristiyanlıkta ilk misyonerler, havari aziz Tarsuslu Pavlus ve 12 havarisidir. Reform hareketleri sonucu Katolik ve Ortodoks mezheplerden başka Protestanlık gibi mezheplerin de ortaya çıkışı misyonerlik faaliyetlerine genişlik kazandırır. Katolik Vatikan kilisesi otoritesini yeniden sağlamlaştırmak için misyonerlik faaliyetlerini artırmıştır.

     Misyonerler; hastaneler, yetimhaneler, kitap basım-yayın evleri, yabancı dil kursları ve okullarda faaliyet gösterirler. Misyoner rahiplerin görevlerine bağlılığı açısından evlilik yapması engellenmişti. XIX. yüzyıl ortaları ile XX. yüzyıl başlarında özellikle de Osmanlı topraklarında, Hristiyan misyonerlerin en etkili oldukları devirlerdi. Hristiyanlık için kutsal sayılan 7 kilisenin Anadolu'da olması, kutsal Kudüs'ün bölgede bulnması, farklı yapıda bir çok Hristiyan kitlenin yaşaması nedeniyle Osmanlı toprakları misyonerler için kritik bir yaşam alanı olmuştu. Özellikle açtıkları okullar ile bu faaliyetlerini sürdürmüşlerdi. Bu sayede özellikle siyasi olarak Osmanlı'nın zarar görmelerinde pay sahibi oldular.Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?