Memleketeyn Neresidir?

   Osmanlı Devleti döneminde Eflak ve Boğdan bölgelerinin her ikisine birden Memleketeyn denilmiştir. Sözlük anlamı; iki memleket demektir.

       Fatih Sultan Mehmet döneminde, Eflak ve Boğdan Osmanlı topraklarına katıldı. Uzun yıllar Osmanlı idaresinde yaşadı. 1856'da Avrupalı devletlerin garantörlüğünde iç işlerinde serbest bir biçimde Osmanlı idaresinde yaşamaya devam eden Eflak ve Boğdan (Memleketyn) 1859'da birleşip Romanya'nın çekirdeğini oluşturdu. Böylece Osmanlı idaresinde bir Romanya Prensliği kuruldu.

   93 Harbi Sonrası Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan 1878 Berlin Anlaşması ile Romanya bağımsızlığını kazandı. Böylece Osmanlı himayesindeki Erdel, Eflak ve Boğdan Beyliklerinden bir Romanya doğdu. Boğdan'ın Besarabya (Moldova) bölgesi ise Rusya'da kaldı.
  

Derleyen: Ali ÇİMEN

Eflak Prensliği BayrağıFerit DEVELLİOĞLUOsmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi yayınları, Ankara, 2005, s. 610.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?