Mekârî (Mekkâre) Nedir?

     Osmanlı Devleti döneminde, ticaret yolları üzerinde yük hayvanları ile  mal taşımacılığı yapan ve bu işi meslek edinmiş kişilere Mekârî (Mekkârî Taifesi, Mekâre, Mekkâre) denir.  Bu teşkilatlanma, günümüzdeki nakliye şirketlerine benzetilebilir. Sözlük anlamı; kira ile tutulan yük hayvanı, katırcı, kira ile hayvan işleten demektir.


   Osmanlı'da özellikle XVII. yüzyıldan itibaren taşıma işleri ile uğraşan deveci, katırcı gibi kimselerin oluşturduğu bir esnaf teşkilatı olmaya başlamıştır. Taşıma, nakliye işleri ile görevlendirilen bu teşkilattaki kimselerden taşınan mala bir zarar geldiğinde zararı karşılamalarına dahil bir kefil de istenmiştir.

Derleyen: Ali ÇİMEN


Kaynakça: 
Ferit DEVELLİOĞLUOsmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi yayınları, Ankara, 2005, s. 604.

TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 28, Ankara 2003, s. 554-555.

Yorumlar