Küçük Mecmua Dergisini Kim/ Nerede Çıkardı?

   Küçük Mecmua Dergisi'ni Ziya Gökalp, Diyarbakır'da çıkardı. Malta Sürgününden döndükten sonra Ziya Gökalp, 5 Haziran 1922 ile 5 Mart 1923 yılları arasında, Ankara Hükümeti'nin teşviki ve maddi desteği ile Küçük Mecmua Dergisini çıkarmıştır. Derginin imtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü Türkçülük akımının önemli ismi ve toplumbilimci Ziya Gökalptir.

Derginin İlk Sayısının Kapağı
   Milli mücadelenin destekçisi olan dergi; felsefi, edebi, düşünsel ve bilimsel bir dergidir. Dergide antropoloji, tarih, din, felsefe, edebiyat, siyaset, halk bilimi, sanat gibi alanlarda makaleler yayınlandı. 

   Dönemine göre sade bir Türkçe ile 16- 20 sayfa arası kitap ebatlarında yayımlanan Küçük Mecbua Dergisi,  33 sayı yayımlanmıştır. Çünkü Mart 1923'te Ziya Gökalp, ''Maarif Vekâleti Telif ve Tercüme Encümeni Reisi'' (MEB Telif Çeviri Kurulu Başkanı) olarak Ankara'ya görevlendirilir. Böylece derginin yayım hayatı sona erer.

  Ziya Gökalp'in bu dergide yazdığı şiirlerinin çoğu Milli Mücadele ile ilgili şiirlerdir. Şirlerinde Kurtuluş Savaşı'nı ve Kuvay-ı milliye ruhunu yüceltir; işgallere ve emperyalizme karşı çıkar. 

  Ziya Gökalp'in dergide yayımladığı şiirlerinden (26 Haziran 1922)  bir örnek: 

KARA DESTAN

“Dinleyin müminler, Kara Destan’ı:
 Lloyd George kandırdı yine Yunan’ı.
 Samsun’a geldi bir deniz sırtlanı: 
Top attı bir açık limana karşı. 

Çocuklar, kadınlar, silahsız erler 
Harbe karışmazken değilken asker, 
Ey vahşi İngiliz sevin bu ejder 
Ateşler saçtı kız kızana karşı. 

Samsun’u yaktırdın güldü dudağın, 
Hem Türk’ü, hem Rum’u sarmış tuzağın, 
Çekilince yarın Hint’ten ayağın 
Gör İslam ne yapar düşmana karşı!”
                                                          Ziya GÖKALP


Derleyen Ali ÇİMEN


Kaynakça:

→Ahmet DEMİR, ''ZİYA GÖKALP’İN KÜÇÜK MECMUA’DAKİ ŞİİRLERİNDE MİLLÎ MÜCADELE'', TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi,Yıl:6, Sayı:13, 2018, s. 1-26.

Genel Ağdan ulaşmak için BKZ.↴


→TDV İslam Ansiklopedisi, ''Küçük Mecmua'', C.26, Ankara 2002, s.528-529.Yorumlar