Ana içeriğe atla

Kırkkilise Nedir? Neresidir?

   Kırklareli'nin Osmanlı dönemindeki adına Kırkkilise denir. Osmanlı Padişahı I. Murat döneminde fethedilmiştir. Fetih sonrası Rumelibeylerbeyliğine bağlanmıştır. Sonra Edirne vilayetine bağlı bir sancak haline gelmiştir. 20 Aralık 1924'te ise Kırkkilise (Kırklareli) Türkiye Cumhuriyetinin bir ili olmuştur.
  
  Osmanlılar, fethettikleri yerlerin eski isimlerini kendi telaffuzları ile zaman içinde Türkçeleştirmişlerdi. Haryapoli/Hayrabolu, Bize/Vize ve Saranta Ecclesies /Kırkkilise gibi örnekler bölgeyle ilgili örneklerdir. Bizans kaynaklarında Kırklareli,  Saranta Ecclesies diye geçerdi ve bu, Kırk kilise demekti. Tarihçi Hammer ve Osmanlı Edirne Salnamelerinde şehrin adı Heraklia Kırkkilise adıyla anılırdı. Kanuni döneminde Liva-i Kırkkilise ya da Kırkkenise diye telaffuz edilirdi. Kenise ya da kenisa kilise demekti. Osmanlı Devleti Kırklareli'ye Kırkkilise demişti. 

  Şehrin fethi sırasında 40 Türk akıncısı şehit olmuştu. Şehirde bulunan Kırklar Camii ve Kırklar Şehitliğinin ise adlarını bu bölgeyi fethederken şehit olmuş 40 akıncıdan aldıkları belirtilir.

  Kırkkilise'de XX. yüzyıla kadar Türk, Bulgar, Rum, ve Yahudilerden oluşan nüfus barış içinde yaşadı. Fakat Balkan Savaşı sonrası Bulgarlar, İstiklal Savaşı ile Rumlar  yöreden göç ederken Yunanistan ve Bulgaristan'dan Türk muhacirler yöreye göç ettiler.


Derleyen: Ali ÇİMENKaynakça:

→Veysi AKIN, Kırıklareli Adının Tarihçesi, Pamukkale Üni, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, Aralık 1997.

→Sözcü Gazetesi, Şehir İsimleri Nereden Geliyor?, 19 Aralık 2019.
Genel ağdan kaynağa BKZ.
https://www.sozcu.com.tr/hayatim/seyahat/sehirlerin-isimleri-nereden-geliyor/#:~:text=Marmara%20b%C3%B6lgesinde%20yer%20alan%20K%C4%B1rklareli,hat%C4%B1ralar%C4%B1%20i%C3%A7in%20bu%20ismi%20s%C3%B6ylemi%C5%9Fler.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Gülbank Duası Nedir?

      Tekke âyinlerinde, saraylarda yapılan merâsimlerde, yeniçerilerin törenlerinde hep bir ağızdan yüksek sesle okunan ilâhi ya da duâlara GÜLBANG (Gülbank) denir.   Gülbanklar genellikle Türkçe ve topluca edilen dualardır.  Allah'a yalvarıp yakarma için söylenen dualardır. Yapılacak, ortaya konulacak iş; hayır, mutluluk, başarı getirsin diye yapılan dualardır.   Osmanlıca sözlükte ise Gülbang-ı Muhammedî, ezan demektir. Yeniçeri Gülbankı    Özellikle Bektaşilik, Mevlevîlik ve diğer bazı tarikatlarda çok yaygın bir dua geleneğiydi. Osmanlı Devleti'ndeki en stratejik askeri bölüklerden biri olan Yeniçeri Ocağı'nda bu gelenek yüzlerce yıl sürdürüldü. Yeniçeriler Bektaşîydi,  Ocağ-ı Bektaşîyân'dı.   Ayrıca  Mehteran Bölüğünde mehterbaşı da gülbank okurdu.      Özellikle tarihi Edirne Kırpınar Yağlı güreşlerinde ve diğer yağlı güreşlerde gülbank geleneği günümüze dek sürdürülmüştür. Yine esnaf teşkilatı olan Ahilikte, çıraklık, kalfalık ve ustalık törenl