Kırkkilise Nedir? Neresidir?

   Kırklareli'nin Osmanlı dönemindeki adına Kırkkilise denir. Osmanlı Padişahı I. Murat döneminde fethedilmiştir. Fetih sonrası Rumelibeylerbeyliğine bağlanmıştır. Sonra Edirne vilayetine bağlı bir sancak haline gelmiştir. 20 Aralık 1924'te ise Kırkkilise (Kırklareli) Türkiye Cumhuriyetinin bir ili olmuştur.
  
  Osmanlılar, fethettikleri yerlerin eski isimlerini kendi telaffuzları ile zaman içinde Türkçeleştirmişlerdi. Haryapoli/Hayrabolu, Bize/Vize ve Saranta Ecclesies /Kırkkilise gibi örnekler bölgeyle ilgili örneklerdir. Bizans kaynaklarında Kırklareli,  Saranta Ecclesies diye geçerdi ve bu, Kırk kilise demekti. Tarihçi Hammer ve Osmanlı Edirne Salnamelerinde şehrin adı Heraklia Kırkkilise adıyla anılırdı. Kanuni döneminde Liva-i Kırkkilise ya da Kırkkenise diye telaffuz edilirdi. Kenise ya da kenisa kilise demekti. Osmanlı Devleti Kırklareli'ye Kırkkilise demişti. 

  Şehrin fethi sırasında 40 Türk akıncısı şehit olmuştu. Şehirde bulunan Kırklar Camii ve Kırklar Şehitliğinin ise adlarını bu bölgeyi fethederken şehit olmuş 40 akıncıdan aldıkları belirtilir.

  Kırkkilise'de XX. yüzyıla kadar Türk, Bulgar, Rum, ve Yahudilerden oluşan nüfus barış içinde yaşadı. Fakat Balkan Savaşı sonrası Bulgarlar, İstiklal Savaşı ile Rumlar  yöreden göç ederken Yunanistan ve Bulgaristan'dan Türk muhacirler yöreye göç ettiler.


Derleyen: Ali ÇİMENKaynakça:

→Veysi AKIN, Kırıklareli Adının Tarihçesi, Pamukkale Üni, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, Aralık 1997.

→Sözcü Gazetesi, Şehir İsimleri Nereden Geliyor?, 19 Aralık 2019.
Genel ağdan kaynağa BKZ.
https://www.sozcu.com.tr/hayatim/seyahat/sehirlerin-isimleri-nereden-geliyor/#:~:text=Marmara%20b%C3%B6lgesinde%20yer%20alan%20K%C4%B1rklareli,hat%C4%B1ralar%C4%B1%20i%C3%A7in%20bu%20ismi%20s%C3%B6ylemi%C5%9Fler.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?