Ana içeriğe atla

Kırkkilise Nedir? Neresidir?

   Kırklareli'nin Osmanlı dönemindeki adına Kırkkilise denir. Osmanlı Padişahı I. Murat döneminde fethedilmiştir. Fetih sonrası Rumelibeylerbeyliğine bağlanmıştır. Sonra Edirne vilayetine bağlı bir sancak haline gelmiştir. 20 Aralık 1924'te ise Kırkkilise (Kırklareli) Türkiye Cumhuriyetinin bir ili olmuştur.
  
  Osmanlılar, fethettikleri yerlerin eski isimlerini kendi telaffuzları ile zaman içinde Türkçeleştirmişlerdi. Haryapoli/Hayrabolu, Bize/Vize ve Saranta Ecclesies /Kırkkilise gibi örnekler bölgeyle ilgili örneklerdir. Bizans kaynaklarında Kırklareli,  Saranta Ecclesies diye geçerdi ve bu, Kırk kilise demekti. Tarihçi Hammer ve Osmanlı Edirne Salnamelerinde şehrin adı Heraklia Kırkkilise adıyla anılırdı. Kanuni döneminde Liva-i Kırkkilise ya da Kırkkenise diye telaffuz edilirdi. Kenise ya da kenisa kilise demekti. Osmanlı Devleti Kırklareli'ye Kırkkilise demişti. 

  Şehrin fethi sırasında 40 Türk akıncısı şehit olmuştu. Şehirde bulunan Kırklar Camii ve Kırklar Şehitliğinin ise adlarını bu bölgeyi fethederken şehit olmuş 40 akıncıdan aldıkları belirtilir.

  Kırkkilise'de XX. yüzyıla kadar Türk, Bulgar, Rum, ve Yahudilerden oluşan nüfus barış içinde yaşadı. Fakat Balkan Savaşı sonrası Bulgarlar, İstiklal Savaşı ile Rumlar  yöreden göç ederken Yunanistan ve Bulgaristan'dan Türk muhacirler yöreye göç ettiler.


Derleyen: Ali ÇİMENKaynakça:

→Veysi AKIN, Kırıklareli Adının Tarihçesi, Pamukkale Üni, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, Aralık 1997.

→Sözcü Gazetesi, Şehir İsimleri Nereden Geliyor?, 19 Aralık 2019.
Genel ağdan kaynağa BKZ.
https://www.sozcu.com.tr/hayatim/seyahat/sehirlerin-isimleri-nereden-geliyor/#:~:text=Marmara%20b%C3%B6lgesinde%20yer%20alan%20K%C4%B1rklareli,hat%C4%B1ralar%C4%B1%20i%C3%A7in%20bu%20ismi%20s%C3%B6ylemi%C5%9Fler.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi