Ana içeriğe atla

Kırkkilise Muharebesi Nedir?

   I. Balkan Savaşı döneminde Osmanlı Devleti ile Bulgaristan Krallığı arasında yapılan savaşa Kırkkilise Muharebeleri ya da Kırklareli (Lozengrad Savaşı) Savaşı denir. Bu savaşı Osmanlı Devleti kaybetmiştir. Osmanlı Devleti'nin I. Balkan Savaşı'ndan yenik ayrılmasına neden olan Kumanova Muharebesi, Lüleburgaz Muharebesi, İmroz Deniz Muharebesi gibi Kırkkilise Muharebesi de ağır bir mağlubiyettir. Kırkkilise, Kırklareli'nin eski adıdır.


Bulgar Saldırısı Öncesi Son Durum

    Muharebede ilk çatışmalar, 21-24 Ekim 1912 tarihlerinde, Kırklareli ile Edirne arasındaki yaklaşık 65 km'lik bir cephede meydana geldi. Bulgar I. ordusu Edirne'nin kuzeydoğusundan Kırklareli'nin güneybatısına doğru hücum etti. 22 Ekimde Bulgar ve Osmanlı Orduları karşı karşıya geldi. Osmanlılar 23 Ekim'de panik içinde Kırkkilise'yi terk ederek güneydoğu yönüne geri çekilmeye başladı.  Orduların bu düzensiz, disiplinsiz geri çekilişi Pınarhisar-Lüleburgaz  arasındaki Karaağaç Deresine kadar devam etti. Osmanlı ordusu mağlup oluyordu. 24 Ekim'de Bulgar keşif askerleri bu ricati (geri çekiliş) ancak fark etti. 4 koldan saldıran Bulgar ordusu karşısında Osmanlı ordusu bozguna uğrayarak dağılmıştı.

   Osmanlı 3. Kolordu Komutanı Mahmut Muhtar Paşa, bu durumla ilgili şunları belirtiyordu:

''Askeri tarihte, herhangi bir nedeni olmadan benzer bir kaçışın başlamasına hiçbir örnek yoktur. Bulgarlar savaşmadan büyük bir zafer kazandılar. Türkler düşmanın baskısına maruz kalmadan sadece kötü hava koşulları ve yolların durumu nedeniyle yenilerek telafi edilemeyecek bir felakete uğramış gibi kaçtılar ve savaş malzemelerinin üçte birini yitirdiler..Yenilgimizin nedeni askeri örgütlenmemizin kötülüğünde ve ihtiyatlarımızın disiplinsizliğindendir, fakat ana neden bir hafta boyunca devam ederek ordumuzun moralini tümüyle yıkan ve üç gün boyunca yolları ve araziyi trenlerimiz ve topçumuz için geçilmez hale getiren yağmurdur.''

  25 Ekim günü Abdullah Paşa'nın Mahmut Muhtar Paşa'ya söyledikleri dikkate değerdir:

''Bu ordu ile savaşı sürdürmek ve ülkeyi savunmak mümkün değildir. Daha kötü bir duruma düşmemek için, senin de üyesi olduğun hükûmetin sorunu diploması yoluyla çözmesi için yalvarırım.''

Lozengrad Savaşı
Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça: 

Ahmet ÖZBEK, Balkan Savaşları'nda Kırklareli (Kırkkilise), TC. Kırklareli Üni. Sosyal Bilimler Ens. Yüksek Lisans Tezi, Temmuz-2018, s.55-62.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd