Kilikya ve Kilikyalılar Cemiyeti

     Coğrafi bir bölge terimi olarak antik dönemde, Mersin'den Alanya'ya kadar uzanan bölgedeki kıyıları ve Toros Dağları'nın kuzey yamaçlarını içine alan bölgeye Kilikya (Kilikia) denir. Hititçede'ki ''Hilakku'', Kilikya sözcüğünün kökenidir. Yöre Mö. V. yüzyıldan sonra bu ad ile anılmaya başlamıştır.  MS. XII ve XIII. yüzyıllarda yörede kurulan küçük bir Ermeni Krallığı ''Kilikya Krallığı'' olarak bilinir. Kilikya coğrafi terimi, Osmanlı dönemindeki yazışmalarda da sıkça kullanılmıştır. Bölgenin dağlık kesimi İçel (Mersin), ovalık kesimi Adana (Çukurova) olarak bilinir.

   21 Aralık 1918'de, İstanbul'da, Adana ve Mersin'in işgal edilmesi üzerine Çukurovayı, Fransız ve Ermenilere karşı savunmak amacıyla kurulan müdafa-i hukuk cemiyetine ''Kilikyalılar Cemiyeti'' denir. Milli Mücadele döneminin yararlı cemiyetlerinden birisidir. Dernek, adını antik dönemden beri kullanılan Kilikya sözcüğünden almıştır. 

     Kilikyalılar Cemiyeti, bir kısım eski bakan ve vekillerden oluşan İstanbul'daki  Adanalı, Mersinli, Antepli, Tarsuslu kimseler tarafından kuruldu. 20 Nisan 1919'da bir şubesi Adana'da açıldı. Dernek, Torosları asla terk etmeyeceklerini, çalışma sahaları olan Kilikya'da Türklüğü koruyacaklarını belirtmişti.

Derleyen: Ali ÇİMEN


Kilikya


KAYNAKÇA:

Doç. Dr. Yücel ÖZKAYA, ''Ulusal Bağımsızlık Savaşı Boyunca Yararlı ve Zararlı Dernekler'', Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt IV, Sayı 10, Kasım 1987, s. 139-186.

Yukarıda adı geçen makaleye genel ağ üzerinden ulaşmak için BKZ.
https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Y%c3%bccel-%c3%96ZKAYA-Ulusal-Ba%c4%9f%c4%b1ms%c4%b1zl%c4%b1k-Sava%c5%9f%c4%b1-Boyunca-Yararl%c4%b1-ve-Zararl%c4%b1-Dernekler.pdf

Şahin ÖZKAN, ''Kilikya Adı Nereden Geliyor'' adlı makale için BKZ.
https://www.yumuktepe.com/kilikya-adi-nereden-geliyor-arst-sahin-ozkan-2/

Yorumlar