Ana içeriğe atla

II. Dünya Savaşı Dönemi Türkiye Başbakanları ve Dışişleri Bakanları

   II. Dünya Savaşı (1939-1945) döneminde Türkiye Cumhuriyetinde başbakanlık yapmış olan kişiler kronolojik biçimde aşağıdaki gibi sıralanmışlardır:


                                            
Refik SAYDAM (Görev Süreleri: 3 Nisan 1939- 8 Temmuz 1942)


Refik Saydam


Şükrü SARAÇOĞLU (Görev Süreleri: 8 Temmuz 1942- 7 Ağustos 1946)


Şükrü Saraçoğlu   II. Dünya Savaşı (1939-1945) döneminde Türkiye Cumhuriyetinde Dışişleri Bakanlığı yapmış olan kişiler kronolojik biçimde aşağıdaki gibi sıralanmışlardır:

       
                                 

Şükrü SARAÇOĞLU (Görev Süreleri: 11 Kasım 1938-13 Ağustos 1942)

Numan MENEMENCİOĞLU (Görev Süreleri: 13 Ağustos 1942- 26 Haziran 1944)


Numan Menemencioğlu

Hasan SAKA (Görev Süreleri: 13 Eylül 1944- 10 Eylül 1947)


Hasan SakaDİKKAT→ Bu dönemin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İsmet İNÖNÜ'dür.

DİKKAT→Refik Saydam'ın ani ölümü üzerine Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu başbakanlık görevini üstlenmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Saraçoğlu, cumhurbaşkanı İnönü ile birlikte Türkiye'yi II. Dünya Savaşı'ndan uzakta tutmak için diplomasiye etkin bir biçimde yön vermiştir.

DİKKAT→ BM'nin kurulması amacı ile toplanan San Fransisco Konferansı'na giden kişi Dışişleri Bakanı Hasan SAKA'dır. Bir dönem başbakanlık görevinde de bulunmuştur.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Kaynakça:


→''Dünden Bugüne Başbakanlık (1920-2014)'', T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yay., Yayın Numarası:25, Ankara 2014.

→''Dışişleri Bakanları Listesi, T.C. Dışişleri Bakanlığı internet sitesi BKZ.↴
http://www.mfa.gov.tr/_disisleri-bakanlari-listesi.tr.mfa

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd