I. Balkan Savaşı'nı Başlatan Ülke

   I. Balkan Savaşı'nın başlatan ülke Karadağ'dır. 8 Ekim 1912'de Osmanlı Devleti'ne karşı savaş açtı. Karadağ İşkodra üzerine saldırıya başladı.

KARADAĞ

   Balkan ulusları, Osmanlı'nın içinde bulunduğu zor durumdan istifade etmeye karar vermişti. Osmanlıların Trablusgarp ile uğraşmalarını fırsat bildiler. Makedonya'da bir dizi ıslahat yapılması istendi. Osmanlı bunu kabul etmedi. Balkan ülkeleri Yunanistan, Bulgaristan, Sırpistan ve Karadağ kendi aralarında anlaştılar. Harp planları yaparak sınırlarına asker yığıp seferberlik ilan ettiler. Böylece savaş hazırlıkları tamamlandı. Bunun üzerine Karadağ Osmanlıların seferberlik ilan ettiği 1 Ekim tarihinden bir hafta sonra açılışı yaparak ilk savaş ilanını yaptı. Böylece Balkan hezimeti Osmanlı adına başladı.

Derleyen: Ali ÇİMEN

   

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?