Ana içeriğe atla

Gayrinizami Harp Nedir?

     Var olan düşman hedefi yok etmek ya da ulaşılması istenen hedefi gerçekleştirmek amacıyla, büyük ve tam teçhizatlı bir ordu yerine, nicel olarak daha küçük fakat işlevsel, pratik, usta askeri birlikler ile düşmanı psikolojik bakımdan yıpratmak, düşmanın stratejik bölgelerini imha etmek ve bu süreçte zaman kazanmak için yapılan özel bir savaş türüne Gayrinizamî Harp denir. Kısaca vur-kaç taktiğidir. Askeri bir terim olarak ''düşük yoğunluklu çatışma'' demektir. 

     1911 Tarblusgarp Savaşı'nda Osmanlı Devleti, bölgeye ordu gücü gönderemeyince; gönüllü subaylarını halkı örgütlemek üzere  gönderdi. Mustafa Kemal, Enver, Nuri, Fuat, Yakup Cemil Beyler gibi subaylar halkı örgütleyerek savaştılar. Bu savaşlarda gayri nizami harp teknikleri de kullanıldı. 

  Ayrıca Milli Mücadele döneminde; kendi yöresini düşmana karşı korumak amacıyla oluşturulan düzensiz, disiplinsiz silahlı birlikler olan Kuvay-ı Milliye birlikleri bir gayri nizami harp vermişlerdir. Düşmanı yıpratmışlardır. Cephanelikler, stratejik yollar, köprüler ele geçirilmiş ya da yok edilmiştir. Vur-kaç taktikleri ile düşman oyalanmıştır. Böylece Kurtuluş Savaşı'nda ulusal  (milli) örgütlenme için zaman kazanılmıştır.

Derleyen: Ali ÇİMEN


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi