Emniyet ve Askeri Kurumların Kuruluş Tarihleri

Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Kuruluşu MÖ. 209 yılıdır. Asya Hun Devleti hükümdarı Mete Han'ın tahta çıkış tarihi M.ö. 209 yılı esas alınmıştır. Mete Han dünyada ilk kez orduda ''Onluk Sitemi'' uygulayan komutandır. 12 Eylül Askeri darbesi sonrası bu tarih kabul edilmiştir. Darbe öncesinde Yeniçeri Ocağı'nın kuruluş tarihi olan 1363 yılı esas alınmaktaydı.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
İlk denizci Türk Beyliği Çaka Beyliğinin kuruluş tarihi olan 1081, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş tarihidir. İzmir'e egemen olan Çaka Bey, ilk kez bir Türk devletine ait donanma oluşturmuştu.
Jandarma Genel Komutanlığı
Tanzimat Fermanı'nın ilan edildiği yıl olan 1839 ile Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi'nin (Askeri Kolluk Tüzüğü) yürürlüğe girdiği 14 Haziran günü (1846) birleştirilerek Jandarmanın kuruluş tarihi kabul edilmiştir. Jandarmanın kuruluş tarihi 1839'dur. Her yıl 14 Haziran günü kuruluş yıl dönümüdür.Emniyet Genel Müdürlüğü: 
10 Nisan 1845'te İstanbul'da Polis Nizamnamesi ile Polis Teşkilatı kuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, bahsi geçen tarihi esas almıştır.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı: 
1 Haziran 1911'de Tayyarecilik Komisyonu'nun kurulduğu gün kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir. İki askeri personelin yurt dışında eğitim alması planı çerçevesinde; bu personelleri seçmek ve havacılık işlerini organize etmek amaçlarıyla kurulan komisyon; Türk hava Kuvvetlerinin temelini atmıştır.


Derleyen:Ali ÇİMEN

Yorumlar