Ehl-i Hibre (Ehl-i Vukûf) Nedir?

   Hukuki bir durumun çözülmesinde özel bir bilgi ve tekniğin gerekli olduğu zaman uzmanlığına başvurulan diğer kişiye Ehl-i Vukûf  (Ehl-i Hibre) denir. Osmanlı'da bilirkişi olan kimseye denir. Kalite kontrol uzmanı, sorumlusu olan kişiye denir. Osmanlıca sözlük anlamları; iyi bilgisi olan, bir şeyi çok iyi bilen, bilirkişi demektir.

    Ehl-i Vukûf mahkemeler sırasında şahitlik eden kimse değildir. Olaya tanık olmuş olan değil; olay hakkında teknik bilgisi ile yaptığı gözlemleri aktaran bir bilirkişidir. Mahkemenin özel bir hukuki uyuşmazlıkta mecburi olarak ihtiyaç duyduğu kişidir. Hisseli mallar pay edilirken ya da bir malın, eşyanın değeri tespit edilirken konu hakkında bilirkişinin gözlemlerine ihtiyaç olabilir.

   Ehl-i Vukûf uygulaması, İslam hukukunda bulunan bir durumdur. Günümüz  modern hukuk uygulamalarında bir benzeri olarak ''bilirkişilik'' kurumudur.


Derleyen : Ali ÇİMEN

Kaynakça:
Ferit DEVELLİOĞLUOsmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi yayınları, Ankara, 2005, s. 210.

TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt:10, İstanbul 1994, s. 531- 533.

Yorumlar