Ana içeriğe atla

Osmanlı Himayesinde Dubrovnik (Ragusa) Cumhuriyeti

    Adriyatik Denizi kıyısında, Dubrovnik şehrinde kurulmuş olan, her yıl Osmanlı'ya vergisini vererek yüzyıllarca Akdeniz'de Osmanlı imtiyazı ve himayesi ile ticaret yapan, aristokratik cumhuriyetle yönetilen şehir devletine Ragusa (Dubrovnik) Cumhuriyeti denir.

1426'da Ragusa Cumhuriyeti
    Dubrovnik, Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde I. Murat Hüdavendigar'ın Edirne'yi alması ile birlikte Balkanlarda Osmanlı'nın varlığını hissetti. Osmanlı'da ticaret yapabilmek ve güvenliğini sağlayabilmek için Osmanlı'ya vergi vermeyi kabul etti. Osmanlı Devleti de özel ticari imtiyazlar (ayrıcalıklar) barındıran bir ahidnâme gönderdi. Böylece bir şehir devleti olan bu cumhuriyet, Osmanlı himayesini kabul etmiş oldu. Fakat kendi özel statüsünde bir şehir devleti olarak yaşamaya devam etti. Amaçları ticaret yapmak ve ticari koloniler oluşturup zenginleşmekti. Bu yüzden en güçlüye, vergi verip ona bağlı kendi özerk yapılarında yaşamayı tercih ettiler.

 Şehir, Osmanlı Devleti için bazı dönemler bir ileri karakol ve gözetleme kulesi gibi kullanıldı. Haçlıların ve Venediklilerin hareketleri, Avrupa'daki haberler buradaki kimselerden alınabiliyordu. 

1678 Ragusa Cumhuriyeti
   Katolik cumhuriyet olan Ragusa'da Yahudilere yönelik çıkan karışıklıklarda, Yahudilerin şehir dışına çıkarılmasına ise Kanuni Sultan Süleyman izin vermemiş ve Yahudi aleyhtarı olayların bitmesini emretmişti. Cumhuriyet de Osmanlı'nın fermanlarına uymuştu. Çünkü Dubrovnik Cumhuriyeti yüzyıllarca rahat yaşamlarını, özgür ticaretini Osmanlı'ya sırtını dayayarak yapıyordu. Haracını veriyor, ticaretine bakıyordu. Fakat Akdeniz ticaretinin yeni ticari yolların etkisiyle gelirlerinin düşmesi Ragusa'yı huzursuz etti. Ragusalılar, Osmanlı Gerileme Dönemi'ne girer girmez hemen Dalmaçya kıyılarına kadar gelen Avusturya'ya yanaştılar. Böylece Osmanlı'dan kopmaya başladılar. Dalmaçya kıyılarına yerleşen Fransızlar, 27 Mayıs 1806'da Dubrovnik şehrini işgal etti. Böylece ortada ne şehir devleti ne de bir cumhuriyet kaldı.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Ragusa Cumhuriyeti Bayrağı
Kaynakça:

→TDV İslam Ansiklopedisi, Dubrovnik, C. 9, İstanbul 1994, s. 542-544.

→Ord. Prof Dr. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILIBüyük Osmanlı Tarihi,I. Cilt, 7. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları-XIII. Dizi, s.222-223.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay