Ana içeriğe atla

Dörtler Paktı Nedir?

     7 Haziran 1933'te, İtalya'nın başkenti Roma'da, İtalyan lider Mussolini ve Almanya, Fransa, İngiltere büyük elçileri arasında imzalanan ortak girişime, sözleşmeye Dörtler Paktı denir.      Pakta üye ülkeler; Milletler Cemiyeti sözleşmesi içerisinde fiili bir iş birliği politikasına gidebilecekler; yine aynı sözleşmeye bağlı kalınarak ekonomik sorunları görüşebileceklerdi. Ayrıca birbirleri ile olan sorunları ikili görüşmeler sağlanarak çözmeleri sağlanacaktı. Özellikle silahsızlanma konusunun çözülmesine çalışacaklardır.

   Bu enteresan pakt, Versay Anlaşmasının dışına çıkmış; bir tarafta Almanya ve İtalya'nın, öte tarafta İngiltere ve Fransa'nın iş birliği yaptığı bir grup ortaya çıkmıştı. Dörtler Paktı; 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın  son derece etkili olduğu ve Milletler Cemiyeti'nin tıkanıklık yaşadığı bir dönemde, dört büyük devletin Avrupa'yı kendi çıkarları doğrultusunda istedikleri bir  kalıba sokma amacından  başka bir şey değildi. Nitekim Dörtler Paktı'ndan barış ve silahsızlanma açılarından sonuç alınamayacak; 1939'da II. Dünya Savaşı'na doğru gidilecekti.

Derleyen: Ali ÇİMENKAYNAKÇA:

Nülüfer KARABULUT, ''İKİ GENEL SAVAŞ ARASI DÖNEMDE SİLAHSIZLANMA KONFERANSLARI VE TÜRKİYE (1923-1939)'',T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007, s 68-70.

Yukarıda adı geçen yüksek lisans tezine genel ağ üzerinden ulaşmak için BKZ.
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42584.pdf
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Gülbank Duası Nedir?

      Tekke âyinlerinde, saraylarda yapılan merâsimlerde, yeniçerilerin törenlerinde hep bir ağızdan yüksek sesle okunan ilâhi ya da duâlara GÜLBANG (Gülbank) denir.   Gülbanklar genellikle Türkçe ve topluca edilen dualardır.  Allah'a yalvarıp yakarma için söylenen dualardır. Yapılacak, ortaya konulacak iş; hayır, mutluluk, başarı getirsin diye yapılan dualardır.   Osmanlıca sözlükte ise Gülbang-ı Muhammedî, ezan demektir. Yeniçeri Gülbankı    Özellikle Bektaşilik, Mevlevîlik ve diğer bazı tarikatlarda çok yaygın bir dua geleneğiydi. Osmanlı Devleti'ndeki en stratejik askeri bölüklerden biri olan Yeniçeri Ocağı'nda bu gelenek yüzlerce yıl sürdürüldü. Yeniçeriler Bektaşîydi,  Ocağ-ı Bektaşîyân'dı.   Ayrıca  Mehteran Bölüğünde mehterbaşı da gülbank okurdu.      Özellikle tarihi Edirne Kırpınar Yağlı güreşlerinde ve diğer yağlı güreşlerde gülbank geleneği günümüze dek sürdürülmüştür. Yine esnaf teşkilatı olan Ahilikte, çıraklık, kalfalık ve ustalık törenl