Dörtler Paktı Nedir?

     7 Haziran 1933'te, İtalya'nın başkenti Roma'da, İtalyan lider Mussolini ve Almanya, Fransa, İngiltere büyük elçileri arasında imzalanan ortak girişime, sözleşmeye Dörtler Paktı denir.      Pakta üye ülkeler; Milletler Cemiyeti sözleşmesi içerisinde fiili bir iş birliği politikasına gidebilecekler; yine aynı sözleşmeye bağlı kalınarak ekonomik sorunları görüşebileceklerdi. Ayrıca birbirleri ile olan sorunları ikili görüşmeler sağlanarak çözmeleri sağlanacaktı. Özellikle silahsızlanma konusunun çözülmesine çalışacaklardır.

   Bu enteresan pakt, Versay Anlaşmasının dışına çıkmış; bir tarafta Almanya ve İtalya'nın, öte tarafta İngiltere ve Fransa'nın iş birliği yaptığı bir grup ortaya çıkmıştı. Dörtler Paktı; 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın  son derece etkili olduğu ve Milletler Cemiyeti'nin tıkanıklık yaşadığı bir dönemde, dört büyük devletin Avrupa'yı kendi çıkarları doğrultusunda istedikleri bir  kalıba sokma amacından  başka bir şey değildi. Nitekim Dörtler Paktı'ndan barış ve silahsızlanma açılarından sonuç alınamayacak; 1939'da II. Dünya Savaşı'na doğru gidilecekti.

Derleyen: Ali ÇİMENKAYNAKÇA:

Nülüfer KARABULUT, ''İKİ GENEL SAVAŞ ARASI DÖNEMDE SİLAHSIZLANMA KONFERANSLARI VE TÜRKİYE (1923-1939)'',T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007, s 68-70.

Yukarıda adı geçen yüksek lisans tezine genel ağ üzerinden ulaşmak için BKZ.
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42584.pdf
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?