Ana içeriğe atla

Dörtler Paktı Nedir?

     7 Haziran 1933'te, İtalya'nın başkenti Roma'da, İtalyan lider Mussolini ve Almanya, Fransa, İngiltere büyük elçileri arasında imzalanan ortak girişime, sözleşmeye Dörtler Paktı denir.      Pakta üye ülkeler; Milletler Cemiyeti sözleşmesi içerisinde fiili bir iş birliği politikasına gidebilecekler; yine aynı sözleşmeye bağlı kalınarak ekonomik sorunları görüşebileceklerdi. Ayrıca birbirleri ile olan sorunları ikili görüşmeler sağlanarak çözmeleri sağlanacaktı. Özellikle silahsızlanma konusunun çözülmesine çalışacaklardır.

   Bu enteresan pakt, Versay Anlaşmasının dışına çıkmış; bir tarafta Almanya ve İtalya'nın, öte tarafta İngiltere ve Fransa'nın iş birliği yaptığı bir grup ortaya çıkmıştı. Dörtler Paktı; 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın  son derece etkili olduğu ve Milletler Cemiyeti'nin tıkanıklık yaşadığı bir dönemde, dört büyük devletin Avrupa'yı kendi çıkarları doğrultusunda istedikleri bir  kalıba sokma amacından  başka bir şey değildi. Nitekim Dörtler Paktı'ndan barış ve silahsızlanma açılarından sonuç alınamayacak; 1939'da II. Dünya Savaşı'na doğru gidilecekti.

Derleyen: Ali ÇİMENKAYNAKÇA:

Nülüfer KARABULUT, ''İKİ GENEL SAVAŞ ARASI DÖNEMDE SİLAHSIZLANMA KONFERANSLARI VE TÜRKİYE (1923-1939)'',T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007, s 68-70.

Yukarıda adı geçen yüksek lisans tezine genel ağ üzerinden ulaşmak için BKZ.
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42584.pdf
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi