Cumhurbaşkanlığı Yapan Genel Kurmay Başkanları Kimdir?

   Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Genelkurmay Başkanları İsmet (İnönü) Paşa, Cevdet Sunay Paşa ve Kenan Evrendir.İsmet İnönü
  TBMM ordularının ilk genelkurmay başkanı İsmet Paşa, Türkiye'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhuriyetinin II. Cumhurbaşkanı olmuştur. 11 Kasım 1938'den 22 Mayıs 1950'ye kadar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmüştür. Ondan sonra Celal Bayar cumhurbaşkanı olmuştur.

  12. Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay Paşa ise Türkiye'nin 5. Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanlığı görevini 28 Mart 1966 ile 28 Mart 1973 yılları arasında sürdürmüştür. Ondan sonra ise Fahri Korutürk cumhurbaşkanı olmuştur.

Cevdet Sunay Kimdir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2013/11/cevdet-sunay-kimdir.html


Cevdet Sunay
    Kenan Evren ise Türkiye'nin 17. Genelkurmay Başkanıdır. 9 Kasım 1982 ile 9 Kasım 1989 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapmıştır. 18 Haziran 2014 tarihinde Türkiye'de askeri darbenin baş sorumlularından olduğu gerekçesiyle yargılanmış ve müebbet hapis cezası almıştır. Generallik rütbesi sökülerek, erlik rütbesine düşürülmüştür. Fakat hakkındaki bu kararlar mahkemede bekletilmiştir. Kenan Evren'in ölümü üzerine hakkındaki kararlar kesinlik kazanmadan düşmüştür. 

   Kenan Evren,  Türkiye'nin asker kökenli son cumhurbaşkanıdır. Ondan sonra Turgut Özal cumhurbaşkanı olmuştur. Özal, Türkiye'nin Celal Bayar'dan sonra ikinci sivil kökenli cumhurbaşkanıdır. Celal Bayar haricinde ondan önce gelen tüm cumhurbaşkanları, asker kökenlidir.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanları Kimlerdir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2014/04/turkiye-cumhuriyetinin-cumhurbaskanlari.html

Türkiye'nin İlk Sivil Kökenli Cumhurbaşkanı Kimdir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/06/turkiyenin-ilk-sivil-kokenli.html

Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Yorumlar