Ana içeriğe atla

Cumhurbaşkanlığı Yapan Genel Kurmay Başkanları Kimdir?

   Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Genelkurmay Başkanları İsmet (İnönü) Paşa, Cevdet Sunay Paşa ve Kenan Evrendir.İsmet İnönü
  TBMM ordularının ilk genelkurmay başkanı İsmet Paşa, Türkiye'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhuriyetinin II. Cumhurbaşkanı olmuştur. 11 Kasım 1938'den 22 Mayıs 1950'ye kadar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmüştür. Ondan sonra Celal Bayar cumhurbaşkanı olmuştur.

  12. Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay Paşa ise Türkiye'nin 5. Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanlığı görevini 28 Mart 1966 ile 28 Mart 1973 yılları arasında sürdürmüştür. Ondan sonra ise Fahri Korutürk cumhurbaşkanı olmuştur.

Cevdet Sunay Kimdir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2013/11/cevdet-sunay-kimdir.html


Cevdet Sunay
    Kenan Evren ise Türkiye'nin 17. Genelkurmay Başkanıdır. 9 Kasım 1982 ile 9 Kasım 1989 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapmıştır. 18 Haziran 2014 tarihinde Türkiye'de askeri darbenin baş sorumlularından olduğu gerekçesiyle yargılanmış ve müebbet hapis cezası almıştır. Generallik rütbesi sökülerek, erlik rütbesine düşürülmüştür. Fakat hakkındaki bu kararlar mahkemede bekletilmiştir. Kenan Evren'in ölümü üzerine hakkındaki kararlar kesinlik kazanmadan düşmüştür. 

   Kenan Evren,  Türkiye'nin asker kökenli son cumhurbaşkanıdır. Ondan sonra Turgut Özal cumhurbaşkanı olmuştur. Özal, Türkiye'nin Celal Bayar'dan sonra ikinci sivil kökenli cumhurbaşkanıdır. Celal Bayar haricinde ondan önce gelen tüm cumhurbaşkanları, asker kökenlidir.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanları Kimlerdir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2014/04/turkiye-cumhuriyetinin-cumhurbaskanlari.html

Türkiye'nin İlk Sivil Kökenli Cumhurbaşkanı Kimdir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/06/turkiyenin-ilk-sivil-kokenli.html

Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd