Ana içeriğe atla

Cebelibereket Nedir /Neresidir?

   Türkiye'nin 80. ili Osmaniye'nin eski adıdır. ''Bereketli Dağ'' anlamına gelen Cebel-i Bereket, Osmanlı Devleti döneminde halk arasındaki tabirle Gavur Dağlarının civarındaki sancağın adıdır. Cumhuriyet döneminde Cebelibereket sancağı, vilayet olmuştur.

   Çukurova yöresi; Adana, Mersin, Antakya'nın bir bölümü ve Cebelibereket'i (Osmaniye) içine alır. Bu yöredeki Cebelibereket ise tarih boyunca farklı halklar tarafından otlak, yayla ve yerleşim yeri olarak kullanıldı. Sultan Abdülaziz döneminde; yüzlerce yıldır Gavur Dağlarında yaşayan Türkler, padişahın fermanı ile ovaya indiler. Buraya Cebelibereket dediler.

 Osmanlı'da Halep Eyaletinin Palas sancağına bağlıyken, Adana vilayetinin kurulması üzerine Payas ile buraya bağlandı. Cebelibereket sancağının merkezi önce Yarpuz daha sonra da Osmaniye oldu. Cebel-i Bereket Sancağı, kuzeyden Düziçi, doğudan Bahçe, İslâhiye, kuzeydoğudan Kadirli, Batıdan Ceyhan, Güneydoğudan Erzin ilçeleriyle çevrilidir.

  1924'te sancak, vilayete dönüştürülünce; Bağçe, Dörtyol, Hassa, İslâhiye ve Ceyhan kazaları yeni vilayete bağlandı. Cebelibereket vilayeti 1933'te, bölünerek Adana ve Gaziantep'e bağlandı. 1939'da ise Hassa ve Dörtyol kazaları Hatay'a bağlandı. İlerleyen dönemde Türkiye'nin 80. ili Osmaniye olarak anıldı.


Derleyen: Ali ÇİMEN
Kaynakça:

Necdet AYSAL, ''TÜRKİYE’NİN SAĞLIK VE TOPLUMSAL COĞRAFYASI: CEBEL-İ BEREKET (OSMANİYE) VİLÂYETİ'', Atatürk Yolu Dergisi, Cilt:16, Sayı: 63, s.419-452.

    

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi