Atatürk Dönemi Anı Kitapları Bibliyografyası

  Milli Mücadele, Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi ile ilgili okunması ya da araştırmalar yapılırken, başvurulması gereken tespit edebildiğimiz anı kitapları bibliyografyası aşağıdaki gibidir:

1- Afet İNAN, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Türkiye İş Bankası Kültür yay., Ankara, 1981.

2- ALTAY, Fahrettin, Görüp Geçirdiklerim 10 Yıl Savaş ve Sonrası 1919-1922, insel yay., İstanbul, 1970.

3- APAK, Rahmi, Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları

4- ARIBURNU, Kemal, Atatürk ve Çevresindekiler, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara, 1995.

5-ARIBURNU, Kemal, Sivas Kongresi: Sansun'dan Ankara'ya Kadar Olaylar ve Anılarla, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1997.

6-Asım GÜNDÜZ, Hatıralarım.

7-Ali Fuat TÜRKGELDİ, Görüp İşittiklerim.

8- Ali İhsan SABİS, Harp Hatıralarım.

9-ATAY, Falih Rıfkı, Çankaya, Bateş Yay., İstanbul, 1984.

10-ATAY, Falih Rıfkı, Atatürk'ün Bana Anlattıkları.

11-AYDEMİR, Şevket Süreyya, Tek Adam, I-II-III. Ciltler, Remzi Kitabevi.

12-BAYDAR, Mustafa, Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Anıları, Menteş Kitabevi, İstanbul, 1968.

13-Ahmet AĞAOĞLU, Serbest Fırka Hatıraları

14- Aslan TUFAN, Atatürkle Beraber Devrimler-Olaylar-Anılar (1922-1938).

15-BOZOK, Salih- BOZOK, Cemil, Hep Atatürk'ün Yanında.

16-BAYAR, Celal, Ben de Yazdım

17-CEBESOY, Ali Fuat, Milli Mücadele Hatıraları, Vatan Neşriyatı, İstanbul, 1953.

18-CEBESOY, Ali Fuat, Moskova Hatıraları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 1982.

19-CEBESOY, Ali Fuat, Sınıf Arkadaşım Atatürk, İnkılap ve Aka Kitabevi, İstanbul, 1981.

20- CEBESOY, Ali Fuat, Siyasi Hatıralarım

21-ÇALIŞLAR, İzzettin, On Yıllık Savaşın Günlüğü, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 1997.

22-ÇAMBEL, Hasan Cemil, Makaleler Hatıralar, Türk Tarih Kurumu yay., Ankara, 1987.

23-ÇERKEZ Ethem, Anılarım, Berfin yay., İstanbul, 1994.

24-ÇİLOĞLU, Fahrettin, Kurtuluş Savaşı Sözlüğü, Doğan Kitap, İstanbul, 1999.

25-DERİN, Haldun, Çankaya Özel Kalemini Anımsarken (1938-1951), Tarih Vakfı Yurt yay., İstanbul,1995.

26-ERDOĞAN, Fahrettin, Türk Ellerinde Hatıralarım

27-Fethi OKYAR, Üç Devirde Bir Adam

28-GÜNGÖR, Selahattin, Yakınlarının Ağzından Atatürk, 1944.

29- GÜRALP, Şerif, İstiklal Savaşı'nın İç Yüzü, İstanbul, 1958.

30- Halil Menteşe'nin Anıları, Hürriyet Vakfı yay., İstanbul, 1986.

31-İsmet İNÖNÜ, Hatıralar.

32-İPEKÇİ, Abdi, İnönü Atatürk'ü Anlatıyor, Cem Yayınevi, İstanbul,1981.

33-KARABEKİR, Kazım, İstiklal Harbimizin Esasları, Sinan Matbaası.

34-KARAY, Refik Halid, Bir Ömür Boyunca, İletişim yay., İstanbul, 1990.

35-KAYGUSUZ, Bezmi Nusret, Bir Roman Gibi, İhsan Gümüşayak Matbaası, İzmir, 1955.

36-KILIÇ Ali, Atatürk'ün Son Günleri,Sel yay.,İstanbul, 1955.

37- KILIÇ Ali, Atatürk'ün Hususiyetleri

38-KILIÇ Ali, İstiklal Mahkemesi Hatıraları, Sel yay., İstanbul, 1955.

39- Miralay Mehmet Arif Bey, Anadolu İnkılâbı-Milli Mücadele Anıları (1919-1923), Arba yay., İstanbul, 1992.

40-Rıza Nur, Hayat ve Hatıralarım.

41-Hüseyin Kasım Kadri, Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Hatıralarım.

42-İlyas Sami KALKAVANOĞLU, Milli Mücadele Hatıraları.

43-Mazhar Müfit KANSU, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber.

44- ORBAY, Rauf, Cehennem Değirmeni Siyasi Hatıralarım, Emre yay.,İstanbul, 1993.

45-ÖZALP, Kazım, Milli Mücadele (1919-1922), Türk Tarih Kurumu yay., Ankara, 1988.ç

46-ÖZALP, Kazım-Teoman ÖZALP, Atatürk'ten Anılar, Türkiye İş Bankası yay.,1995.

47- Dr. Rıza Nur'un Moskova-Sakarya Hatıraları, Boğaziçi yay., İstanbul, 1991.

48-Necati GÜNGÖR, Safiye Ayla'nın Anıları, Milliyet yay., İstanbul, 1991.

49-Selahattin ADİL, Hayat Mücadeleleri; Selahattin Adil Paşa'nın Hatıraları, Zafer Matbaası, İstanbul, 1982.

50- SERTEL, Zekeriya, Hatırladıklarım, Gözlem yay., İstanbul, 1977.

51- SOYAK, Hasan Rıza, Atatürk'ten Hatıralar, Yapı Kredi yay., İstanbul, 1973.

52-SÖYLEMEZOĞLU, Galip Kemal, Başımıza Gelenler (1918-1922), Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1939.

53-SELEK, Sabahattin, İsmet İnönü'nün Hatıraları.

54-ARALOV, Semyon İvanoviç, Bir Sovyet Diplomatın Türkiye Hatıraları (1922-1923),  Türkiye İş Bankası yay.

55-SÖYLEMEZOĞLU, Galip Kemal, 30 Senelik Siyasi Hatıralarım.

56-TEPEYRAN, Ebu Bekir Hazım, Belgelerle Kurtuluş Savaşı Anıları, Çağdaş yay., İstanbul, 1982.

57- Sadi BORAK, Atatürk'ün Özel Mektupları, İstanbul, 1961.

58- US, Asım, Gördüklerim Duyduklarım, Vakit Matbaası, İstanbul, 1964.

59-VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet, Bir Lise Öğrencisinin Milli Mücadele Hatıraları.

60-VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet, Milli Mücadele Anılarım, Hil yay., İstanbul, 1983.

61-YALMAN, Ahmet Emin, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim.

62-YİĞİT, Nuyan, Atatürkle Otuz Yıl-İbrahim Süreyya Yiğit'in Öyküsü, Remzi Kitabevi.

63- Yunus NADİ, Mustafa Kemal Paşa Samsun'da, Sel yay., İstanbul, 1955.

64-Atatürk Kütüphanesi, Yakınlarından Hatıralar, Sel yay., İstanbul, 1955.

65-Makbule ATADAN, Mustafa Kemal'in Çocukluk Anıları

66-Uğur MUMCU, Kazım Karabekir Anlatıyor, Umag yay., İstanbul 1990. 

67- İsmet BOZDAĞ, Atatürk'ün Sofrası, Kervan yay., İstanbul, 1975.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?