Ana içeriğe atla

Atatürk Dönemi Anı Kitapları Bibliyografyası

  Milli Mücadele, Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi ile ilgili okunması ya da araştırmalar yapılırken, başvurulması gereken tespit edebildiğimiz anı kitapları bibliyografyası aşağıdaki gibidir:

1- Afet İNAN, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Türkiye İş Bankası Kültür yay., Ankara, 1981.

2- ALTAY, Fahrettin, Görüp Geçirdiklerim 10 Yıl Savaş ve Sonrası 1919-1922, insel yay., İstanbul, 1970.

3- APAK, Rahmi, Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları

4- ARIBURNU, Kemal, Atatürk ve Çevresindekiler, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara, 1995.

5-ARIBURNU, Kemal, Sivas Kongresi: Sansun'dan Ankara'ya Kadar Olaylar ve Anılarla, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1997.

6-Asım GÜNDÜZ, Hatıralarım.

7-Ali Fuat TÜRKGELDİ, Görüp İşittiklerim.

8- Ali İhsan SABİS, Harp Hatıralarım.

9-ATAY, Falih Rıfkı, Çankaya, Bateş Yay., İstanbul, 1984.

10-ATAY, Falih Rıfkı, Atatürk'ün Bana Anlattıkları.

11-AYDEMİR, Şevket Süreyya, Tek Adam, I-II-III. Ciltler, Remzi Kitabevi.

12-BAYDAR, Mustafa, Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Anıları, Menteş Kitabevi, İstanbul, 1968.

13-Ahmet AĞAOĞLU, Serbest Fırka Hatıraları

14- Aslan TUFAN, Atatürkle Beraber Devrimler-Olaylar-Anılar (1922-1938).

15-BOZOK, Salih- BOZOK, Cemil, Hep Atatürk'ün Yanında.

16-BAYAR, Celal, Ben de Yazdım

17-CEBESOY, Ali Fuat, Milli Mücadele Hatıraları, Vatan Neşriyatı, İstanbul, 1953.

18-CEBESOY, Ali Fuat, Moskova Hatıraları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 1982.

19-CEBESOY, Ali Fuat, Sınıf Arkadaşım Atatürk, İnkılap ve Aka Kitabevi, İstanbul, 1981.

20- CEBESOY, Ali Fuat, Siyasi Hatıralarım

21-ÇALIŞLAR, İzzettin, On Yıllık Savaşın Günlüğü, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 1997.

22-ÇAMBEL, Hasan Cemil, Makaleler Hatıralar, Türk Tarih Kurumu yay., Ankara, 1987.

23-ÇERKEZ Ethem, Anılarım, Berfin yay., İstanbul, 1994.

24-ÇİLOĞLU, Fahrettin, Kurtuluş Savaşı Sözlüğü, Doğan Kitap, İstanbul, 1999.

25-DERİN, Haldun, Çankaya Özel Kalemini Anımsarken (1938-1951), Tarih Vakfı Yurt yay., İstanbul,1995.

26-ERDOĞAN, Fahrettin, Türk Ellerinde Hatıralarım

27-Fethi OKYAR, Üç Devirde Bir Adam

28-GÜNGÖR, Selahattin, Yakınlarının Ağzından Atatürk, 1944.

29- GÜRALP, Şerif, İstiklal Savaşı'nın İç Yüzü, İstanbul, 1958.

30- Halil Menteşe'nin Anıları, Hürriyet Vakfı yay., İstanbul, 1986.

31-İsmet İNÖNÜ, Hatıralar.

32-İPEKÇİ, Abdi, İnönü Atatürk'ü Anlatıyor, Cem Yayınevi, İstanbul,1981.

33-KARABEKİR, Kazım, İstiklal Harbimizin Esasları, Sinan Matbaası.

34-KARAY, Refik Halid, Bir Ömür Boyunca, İletişim yay., İstanbul, 1990.

35-KAYGUSUZ, Bezmi Nusret, Bir Roman Gibi, İhsan Gümüşayak Matbaası, İzmir, 1955.

36-KILIÇ Ali, Atatürk'ün Son Günleri,Sel yay.,İstanbul, 1955.

37- KILIÇ Ali, Atatürk'ün Hususiyetleri

38-KILIÇ Ali, İstiklal Mahkemesi Hatıraları, Sel yay., İstanbul, 1955.

39- Miralay Mehmet Arif Bey, Anadolu İnkılâbı-Milli Mücadele Anıları (1919-1923), Arba yay., İstanbul, 1992.

40-Rıza Nur, Hayat ve Hatıralarım.

41-Hüseyin Kasım Kadri, Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Hatıralarım.

42-İlyas Sami KALKAVANOĞLU, Milli Mücadele Hatıraları.

43-Mazhar Müfit KANSU, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber.

44- ORBAY, Rauf, Cehennem Değirmeni Siyasi Hatıralarım, Emre yay.,İstanbul, 1993.

45-ÖZALP, Kazım, Milli Mücadele (1919-1922), Türk Tarih Kurumu yay., Ankara, 1988.ç

46-ÖZALP, Kazım-Teoman ÖZALP, Atatürk'ten Anılar, Türkiye İş Bankası yay.,1995.

47- Dr. Rıza Nur'un Moskova-Sakarya Hatıraları, Boğaziçi yay., İstanbul, 1991.

48-Necati GÜNGÖR, Safiye Ayla'nın Anıları, Milliyet yay., İstanbul, 1991.

49-Selahattin ADİL, Hayat Mücadeleleri; Selahattin Adil Paşa'nın Hatıraları, Zafer Matbaası, İstanbul, 1982.

50- SERTEL, Zekeriya, Hatırladıklarım, Gözlem yay., İstanbul, 1977.

51- SOYAK, Hasan Rıza, Atatürk'ten Hatıralar, Yapı Kredi yay., İstanbul, 1973.

52-SÖYLEMEZOĞLU, Galip Kemal, Başımıza Gelenler (1918-1922), Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1939.

53-SELEK, Sabahattin, İsmet İnönü'nün Hatıraları.

54-ARALOV, Semyon İvanoviç, Bir Sovyet Diplomatın Türkiye Hatıraları (1922-1923),  Türkiye İş Bankası yay.

55-SÖYLEMEZOĞLU, Galip Kemal, 30 Senelik Siyasi Hatıralarım.

56-TEPEYRAN, Ebu Bekir Hazım, Belgelerle Kurtuluş Savaşı Anıları, Çağdaş yay., İstanbul, 1982.

57- Sadi BORAK, Atatürk'ün Özel Mektupları, İstanbul, 1961.

58- US, Asım, Gördüklerim Duyduklarım, Vakit Matbaası, İstanbul, 1964.

59-VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet, Bir Lise Öğrencisinin Milli Mücadele Hatıraları.

60-VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet, Milli Mücadele Anılarım, Hil yay., İstanbul, 1983.

61-YALMAN, Ahmet Emin, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim.

62-YİĞİT, Nuyan, Atatürkle Otuz Yıl-İbrahim Süreyya Yiğit'in Öyküsü, Remzi Kitabevi.

63- Yunus NADİ, Mustafa Kemal Paşa Samsun'da, Sel yay., İstanbul, 1955.

64-Atatürk Kütüphanesi, Yakınlarından Hatıralar, Sel yay., İstanbul, 1955.

65-Makbule ATADAN, Mustafa Kemal'in Çocukluk Anıları

66-Uğur MUMCU, Kazım Karabekir Anlatıyor, Umag yay., İstanbul 1990. 

67- İsmet BOZDAĞ, Atatürk'ün Sofrası, Kervan yay., İstanbul, 1975.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi