Aforoz- Endüljans- Enterdi Nedir?

   Hristiyan Katolik kilisesinin özellikle Ortaçağ Avrupasında egemen olduğu dönemde; mali durumunun da etkisiyle ücret karşılığı dağıttıkları günah çıkarma belgesine ENDÜLJANS denir. Katolik Kilisesine göre; Endüljans belgesi ile bütün günahlarından arınan kişi, öldükten sonra cenenete gitmeye hak kazanıyordu. Endüljansa, parayla satılan ''af belgesi'', ''cennet tapusu'' adları da verilir.

   Papalık kurumunun, bir ülkedeki tüm din hizmetlerini durdurarak o ülke kralı ve halkını cezalandırmasına, hatta dinden çıkarmasına ENTERDİ denir. Katolik Kilisesi, cezalandıracağı ülkedeki kiliselerini kapatır; papazlarını ülke dışına çıkartır; ibadet, cenaze, vaftiz, nikah törenlerinin tamamını durdururdu. Sosyal hayatı felç edebilen bir uygulamaydı. Bu yüzden krallar, kilise ile iyi geçinmeye çalışırlardı.

   Kilisenin kişiyi dinden çıkarma, toplum dışına itme şekline AFOROZ denir. Aforoz olan kişi kiliseye giremez. O toplumdan dışlanır. Ancak kilise isterse o kişi affedilebilir.


Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar