Ana içeriğe atla

Adana- Mersin Demiryolları Sorunu

  Türkiye'nin Fransız şirket tarafından işletilen Adana-Mersin demiryolu hattını devletleştirmesine karşı çıkan Fransa ile yaşadığı ve çözüme ulaştırdığı soruna Adana-Mersin Demiryolları Sorunu denir.

Osmanlı döneminde 1883 ile 1886 yılları arasında 68 km uzunluğunda Adana- Mersin demiryolu inşa edildi. Türk-Fransız-İngiliz ortaklı Mersin-Tarsus- Adana (MTA) şirketi 2 Ağustos 1886'da demiryolunu tamamlayarak hizmete açtı. Bir süre sonra Türk ortaklar kendi haklarını satınca, şirket tamamen yabancıların oldu. Fransız MTA şirketi ise 1906'da Bağdat Demiryolu (CIOB) Şirketi’nin sahibi ve ana finansörü Deutsche Bank'a satıldı. Demiryolunun işletmesi yabancı şirketten başka bir yabancı şirkete geçti.

   Ocak 1929 tarihinde ise demiryollarının millileştirilmesi kapsamında Türkiye, Adana-Mersin demiryolunu satın alarak kamulaştırdı. Fransız şirketi ve Fransa bu kararı kabul etmek istemedi. Aynı yıl yapılan anlaşma ile demiryollarının satışı ile birlikte devletleştirilmesi gerçekleşti. Şirketin işlettiği demiryolu hattı, daha sonradan TCDD adını alacak olan Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğüne devredildi. 

   Türkiye'de yabancıların sahip olduğu tüm demiryolları 1938 yılına kadar millileştirilmiştir.

Derleyen: Ali ÇİMENKaynakça:

→''Adana Garı Hakkında Her Şey'', adlı yazı için BKZ.↴

→Müşerref AVCI, ''Atatürk Dönemi Demiryolu Politikası'', Atatürk Yolu Dergisi, Cilt:14, Sayı: 54, 2014, s. 39-58.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd