Türkiye'de İlk Büyükelçiliği Açan Ülke

   Türkiye'de ilk kez büyükelçilik açan ülke GÜRCİSTAN'dır. Svimon Mdivani ise ilk Gürcistan büyükelçisidir.

   Kurtuluş Savaşı'nın başında Batum meselesi iki ülke arasında sorun teşkil ediyordu. Bolşevik Rusya'nın Menşeviklerin güçlü olduğu Gürcistan'a karşı tehditleri üzerine TBMM ve Gürcistan yakınlaşmaya başladı. Dönemin Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey, Tiflis'te çeşitli görüşmeler yaptıktan sonra, Ankara'da Gürcistan büyükelçiliği açılmasına karar verildi. Svimon Mdivani de Ankara'nın Gürcistan büyükelçisi oldu.

   Svimon Mdivani, Sovyet Rusya'nın Ankara temsilcisi Budu Mdivani'nin kardeşidir. Bu enteresan tesadüf! dönemin TBMM Ankara milletvekili Damar Arıkoğlu tarafından şu şekilde aktarılır:

   ''Çok büyük tesadüftür ki, Rus elçisi ile Gürcü elçisi iki kardeştirler. Aynı ismi taşıyorlardı. Birisi Bolşevik, diğeri Menşevik; ikisinin de ayrı hükümetleri temsil etmesi ve ayrı ayrı rejim kabul eden devletlerin elçisi olması tarihin ender tesadüflerinden birisi olduğuna şüphe yoktur.''

Kaynaklar: 

Damar Arıkoğlu, Hatıralarım, Tan gazetesi Matbaası,İstanbul, 1961, s.219.

ŞİMŞEK, Derya Çini, ''Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin  İlk Gürcistan Temsilcisi; Kazım Dirik Bey''', Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt XI, Sayı 24.
Genel Ağ üzerinden ulaşmak için BKN. http://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1524645203.pdf


Derleyen: Ali ÇİMEN


Yorumlar