Türk ve Osmanlı Tarihinde Yayımlanan İlk Türk Dergisi

   ilk Türk dergisi, Osmanlı Devleti döneminde (Abdülmecit Dönemi), 1849 yılında yayımlanan ''Vakay-i Tıbbiye'' adlı dergidir. 

    Bir meslek dergisi olarak iki yıl geçkin bir süre yayımlandı. Ayrıca Osmanlı'da ilk bilimsel tıp dergisidir. Bu dergi, Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane (Tıp Fakültesi) tarafından Nisan 1849'da yayım hayatına girdi. Tıb ilmi ile ilgili kavramları Türkçeleştirmesi bakımından önem arz etti. Hekimbaşı Abdülhak Molla önderliğinde hekimler tarafından kaleme alındı. Ortalama 4 sayfa kadar çıkarılan derginin 34 sayı yayımladığı düşünülmektedir.

    Dergide mürver ağacı kabuğunun sağlık açısından nasıl kullanılacağını açıklayan bir çeviri bulunur. Süleymaniye akıl hastalıkları kurumu ile ilgili istatistikî bilgiler ve uygulanan tedavi yöntemleri, havanın insan vücudu üzerindeki tesirleri gibi yazılar yer almıştır. 600 abonesi olan dergi, üç sene yayımlandıktan sonra kapanmıştır.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

Kenan DEMİR,''Osmanlı’da Dergiciliğin Doğuşu ve Gelişimi (1849- 1923)'' adlı makaleden yararlanılmıştır.

Yukarıda adı geçen makaleye genel ağ üzerinden ulaşmak için BKZ.↴
http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/678805047_04_Demir_(71-112).pdf

Dr. İldeniz Kurtulan, ''Tarihte Türk Tıp Basını'' adlı makale kaynak alınmıştır.Mekteb-i Tıbbiye

Yorumlar