Trablusgarp Savaşı (1911-1912) LGS Özet

   Sömürgecilik yarışında geri kalan İtalya, Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da bulunan elindeki son toprak parçası olan Trablusgarp'ı işgal etti(1911). Bu bölgeye Osmanlı Devleti, karadan ve denizden yardım gönderemedi. Bu işgali kabullenemeyen vatansever Osmanlı subaylarından Mustafa Kemal Bey, Enver Bey, Nuri Bey, Ali Fethi Bey, Neşet Bey gibi bir çok gönüllü isim, kılık değiştirerek gizlice Libya'ya (Trablusgarp) geçti. Burada halkı İtalyanlara karşı örgütlemeye başladılar. 
    Kolağası Mustafa Kemal (Atatürk) Derne ve Tobruk bölgesinde, Enver Bey Bingazi'de bölge halkını İtalyanlara karşı örgütleyip İtalyanların ilerleyişini durdurdular. İtalya savaşı kaybetmeye başlamıştı. Fakat tam da bu dönemde Balkan ülkeleri Osmanlıya saldırmıştı. Osmanlı iki ayrı yerde mücadele edemez durumdaydı. Balkan topraklarını korumak amacıyla İtalya ile mecburen anlaşma imzaladı. İtalya ile Osmanlı arasında 1912'de yapılan Uşi Anlaşması ile;

1-Trablusgarp, İtalya'ya bırakıldı.⇢  Osmanlılar Kuzey Afrika'daki son toprağını da kaybetti.

2- Ege Denizi'nde yer alan 12 ada geçici olarak İtalya'ya bırakıldı. İtalya, On İki Ada bölgesini bir daha Osmanlıya geri vermedi. On İki Ada bir daha Türklerin eline geçmedi. 

NOT: Mustafa Kemal, Trablusgarp'a Tanin gazetesi yazarı Şerif Bey takma adı ile gizlice ve gönüllü olarak Trablusgarp'a geçti. Gönüllü geçmesi onun vatansever bir subay olduğunu gösterir.

NOT:Mustafa Kemal'in Trablusgarp Savaşı'nda Derne ve Tobruk Cephelerindeki başarısı; emperyalizme (sömürgecilik) karşı ilk askeri başarısıdır. Bu cephelerdeki yöre halkını örgütlemesi de onun teşkilatçılık (örgütleyicilik) kişilik özelliği olduğunu gösterir.

Yazar:Doğan KILIÇ
            Sosyal Bilgiler ÖğretmeniYorumlar