Ana içeriğe atla

Trablusgarp Savaşı (1911-1912) LGS Özet

   Sömürgecilik yarışında geri kalan İtalya, Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da bulunan elindeki son toprak parçası olan Trablusgarp'ı işgal etti(1911). Bu bölgeye Osmanlı Devleti, karadan ve denizden yardım gönderemedi. Bu işgali kabullenemeyen vatansever Osmanlı subaylarından Mustafa Kemal Bey, Enver Bey, Nuri Bey, Ali Fethi Bey, Neşet Bey gibi bir çok gönüllü isim, kılık değiştirerek gizlice Libya'ya (Trablusgarp) geçti. Burada halkı İtalyanlara karşı örgütlemeye başladılar. 
    Kolağası Mustafa Kemal (Atatürk) Derne ve Tobruk bölgesinde, Enver Bey Bingazi'de bölge halkını İtalyanlara karşı örgütleyip İtalyanların ilerleyişini durdurdular. İtalya savaşı kaybetmeye başlamıştı. Fakat tam da bu dönemde Balkan ülkeleri Osmanlıya saldırmıştı. Osmanlı iki ayrı yerde mücadele edemez durumdaydı. Balkan topraklarını korumak amacıyla İtalya ile mecburen anlaşma imzaladı. İtalya ile Osmanlı arasında 1912'de yapılan Uşi Anlaşması ile;

1-Trablusgarp, İtalya'ya bırakıldı.⇢  Osmanlılar Kuzey Afrika'daki son toprağını da kaybetti.

2- Ege Denizi'nde yer alan 12 ada geçici olarak İtalya'ya bırakıldı. İtalya, On İki Ada bölgesini bir daha Osmanlıya geri vermedi. On İki Ada bir daha Türklerin eline geçmedi. 

NOT: Mustafa Kemal, Trablusgarp'a Tanin gazetesi yazarı Şerif Bey takma adı ile gizlice ve gönüllü olarak Trablusgarp'a geçti. Gönüllü geçmesi onun vatansever bir subay olduğunu gösterir.

NOT:Mustafa Kemal'in Trablusgarp Savaşı'nda Derne ve Tobruk Cephelerindeki başarısı; emperyalizme (sömürgecilik) karşı ilk askeri başarısıdır. Bu cephelerdeki yöre halkını örgütlemesi de onun teşkilatçılık (örgütleyicilik) kişilik özelliği olduğunu gösterir.

Yazar:Doğan KILIÇ
            Sosyal Bilgiler ÖğretmeniYorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd