Ana içeriğe atla

TBMM'nin İlk Kez Dış Temsilcilik Açtığı Ülke Neresidir?

   TBMM, ilk dış temsilciliğini Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açmıştır. Mahmut Şevket Esendal ise ilk dış temsilci sıfatı ile Azerbaycan'a atanmıştır.

   TBMM'nin açılmasından on gün sonra, 3 Mayıs 1920'de Ankara hükümeti kuruldu. Ankara Hükümeti de ilk dış temsilciliğini kardeş ülke Azerbaycan'a açtı. Azerbaycan henüz SSCB'ye bağlı bir ülke değildi. 15 Ağustos 1920 tarihinde TBMM reisi Mustafa Kemal Paşa imzalı gönderilen güven mektubunda; ''Memduh Şevket Bey TBMM hükümetinin mümessil-i murahhasıdır...'' ibaresi geçiyordu. 

   TBMM'nin Bakü Dış Temsilciliği tam kadrolu bir elçilik gibi işlev görmeye başladı. Fakat SSCB'nin Azerbaycan üzerinde baskıları artmaya başlayınca Azerbaycan bağımsızlıktan uzaklaşıp SSCB kontrolüne girmeye başladı. Bunun üzerine Memduh Şevket Bey, 1 Kasım 1923 tarihinde Bakû kentinden ayrıldı. Kendi yerine de Ferit Beyi vekil bıraktı. Ferit Bey, bu tarihten itibaren 31 Mart 1924'e kadar burada temsilci vekil sıfatı ile kaldı. 31 Mart günü Azerbaycan hepten SSCB'ye (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği) katılınca TBMM'nin Azerbaycan Dış Temsilciliği kapandı. Ancak 67 yıl sonra Azerbaycan'a dış temsilcilik açılabildi. 

KAYNAK: ŞİMŞİR, Bilal N. , ''Cumhuriyetin İlk Çeyrek Yüzyılında Türk Diplomatik Temsilcilikleri ve Temsilcileri (1920-1950)'', Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXII, Sayı 64-65-66, s. 15-90.

Genel Ağ üzerinden makaleye ulaşmak için BKN.
Derleyen: Ali ÇİMEN


Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: XXII / Mart-Temmuz-Kasım 2006 / Sayı: 64

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: XXII / Mart-Temmuz-Kasım 2006 / Sayı: 64

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd