Ana içeriğe atla

Sanayi İnkılâbı ve Kapitülasyonların Osmanlı'ya Etkisi LGS Özet

        Avrupa'da 19. yüzyılda başlayan sanayileşme hareketlerini Osmanlı Devleti takip edemedi. Bu dönemde kendi ihtiyaçlarını küçük el tezgahlarından ve Avrupa'dan gelen ithal mallarla karşılayan Osmanlı; Avrupalılara verdiği ''Kapitülasyonlar'' nedeniyle ekonomik olarak zor duruma düştü. Avrupa'dan gelen ithal mallar, kapitülasyonlar sayesinde ucuz bir biçimde yurda girdi. Yurt içinde küçük el tezgahlarında üretilen mallar ise bu ucuz mallarla rekabet edemedi. Sonucunda el tezgahları kapandı. Böylece Osmanlı Devleti, Avrupalı sanayileşmiş devletlerin açık pazarı haline geldi.NOT: KAPİTÜLASYON: İmtiyaz, ayrıcalık anlamlarında kullanılan Fransızca kökenli bir sözcüktür. Bir ülkenin başka ülkelere tanıdığı, ekonomik, hukuki,mali ayrıcalıklardır.  Osmanlı'nın kapitülasyon (ekonomik ayrıcalık) hakkı verdiği ülkeler, Osmanlı ülkesine mallarını sokarken belli bir orandaki gümrük vergisini ödemeden ya da çok az ödeyerek getirirlerdi. Böylece ucuza gelen mallar karşısında Osmanlı malları rekabet edemez; Osmanlı'da kazanması gereken gümrük vergisini kazanamazdı. Bu durum Osmanlı ekonomisinin çökmesinin temel nedenlerinden biriydi.             Bir taraftan 19. yüzyılda yapılan savaşlarda alınan ağır yenilgiler, öte taraftan kapitülasyonların etkisi ve Osmanlıların Sanayi İnkılabı'nı takip edememesi sonucu Osmanlı ekonomisi iflas etme durumuna geldi. Osmanlı Devleti, bu durumdan kurtulmak için Avrupalı devletlerden borç da almaya başladı. Ancak Osmanlı Devleti bu borçları ödeyemedi. Bunun sonucunda Duyun-ı Umumiye (Genel Borçlar) İdaresi kuruldu. Bu idarenin başına Osmanlı'dan alacaklı olan Avrupalı devletler getirildi. Bu idare ile Osmanlı borçlarını ödemeye çalıştı. Fakat Duyun-ı Umumiye İdaresi, Osmanlının gelir kaynaklarına el koydu. Böylece ekonomik anlamda Avrupa'ya tam bir bağımlılık meydana geldi. Osmanlı Devleti ekonomik bağımsızlığını kaybetti.


Hazırlayan: Doğan KILIÇ
                    Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay