Sanayi İnkılâbının Sonuçları LGS Özet

1800'lü yıllarda İngiltere'de buhar gücünün makinalarda kullanılmasıyla başlayan  Sanayi İnkılabı (Kas gücünden makina gücüne geçiş) sonucunda;

1- Ham madde ve pazar ihtiyacı arttı. Bu durum sömürgeciliği hızlandırdı.

2- Küçük el tezgahları kapandı; fabrikalar açılmaya başlandı.

3- Üretilen mallar seri ve hızlı bir biçimde üretilmeye başlandı.

4- Malların bol üretilmesiyle, mallar ucuzladı.

5- Köyden kente göç arttı.

6- Şehirlerde çarpık kentleşme ortaya çıktı. Günümüzdeki apartmanlar ve büyük binalar bu dönemden itibaren inşa edilmeye başlandı.

7-İşçi sınıfı doğdu. İşçi haklarını korumak amacıyla sendikalar doğdu.


Hazırlayan: Doğan KILIÇ
                      Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Yorumlar