Osmanlıya Savaşarak En Son Katılan Beylik Kimdir?

   Dulkadiroğlu Beyliğidir. Zeyneddin Karaca Bey tarafından kuruldu. 1337 ile 1515 yılları arasında yaşadılar. Oğuzların Bozok Kolundan gelen bir Türkmen boyudurlar. Kahramanmaraş ve Elbistan civarında kuruldular.

   Osmanlı hanedanına gelin vermişlerdir. Osmanlı hanedanıyla akraba olmuşlardır. Uzunçarşılı'nın Osmanlı Tarihi'ne göre;Fatih'in annesi ve babaannesi de Dulkadir soyundandı. Fakat Memlüklerle Osmanlı arasında sorun olmaya başladılar. 1515 yılında Osmanlı Devleti ile yaptıkları Turnadağ Savaşı'nı kaybettiler. Böylece Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı Devleti'ne katıldılar. Osmanlının bir beylerbeyliği haline geldiler. Yavuz Sultan Selim de Anadolu'daki Türk birliğini KESİN  bir biçimde sağlamış oldu.Yorumlar