Osmanlı Devleti'nin İlk Daimi Elçisi Kimdir?

   Osmanlı Devleti'nde, ilk daimi (sürekli) elçi olarak görevlendirilen kişi YUSUF AGÂH EFENDİ'dir. Bu görevini İngiltere'nin başkenti Londra'da yapmıştır. 

    14 Ekim 1793'te, ilk sürekli elçimiz Yusuf Agâh Bey maiyetindeki 15 kişilik bir ekiple Londra'ya ulaşmak üzere gemi ile İstanbul'dan ayrıldı.  21 Aralık'ta Londra'ya varıldı. Osmanlı elçilik heyeti, Londra'da sıcak bir biçimde karşılandı. Dönemin İngilrete Kralı George (III.) tarafından kabul edildi. Padişah Selim(III.) tarafından gönderilen hediyeler krala takdim edildi. Bundan başka kraliçe, Lordlar Kamarası üyeleri, başbakan, dükler ve bir çok diplomat ile görüşmeler yapıldı; ve elçi şereflerine akşam yemekleri tertip edildi. 

   Yusuf Agâh Efendi, İngiliz teknisyenler ayarlayarak Osmanlı topraklarına gönderdi. Çeşitli ticari, politik gelişmeleri yakından takip ederek, İstanbul ve Londra arasında köprü vazifesi gördü. Yaklaşık 3 yıl boyunca elçilik görevini sürdürdü. Kendi yerine birisinin atanmasını isteyerek İstanbul'a dönüş yapmak istedi. Kendi yerine elçi olarak İsmail Ferruh Efendi atandı. Yusuf Agah Efendi ise veda ziyaretleri yaptıktan sonra 1 Ağustos 1797'de Londra'dan ayrıldı.

Derleyen: Ali ÇİMEN
    

Yorumlar