Osmanlı'da Tanzimat Dönemi Mahkemelerinin İsimleri Nelerdir?

Şer'i Mahkemeler→ Şeyhülislama bağlı olan mahkemelerdir. Müslüman ahalinin davasına bakan mahkemelerdir. Evlenme, boşanma, miras hukuku ile ilgili davalara bakardı. 19. yüzyıldan itibaren yetkileri daraltılmıştı.

Gayrimüslim (Cemaat) Mahkemeleri→ Osmanlı'da yaşayan Osmanlı vatandaşı gayrimüslimler kendi dinlerinin hukuk kurallarına göre bu mahkemelerde yargılanırdı.

Konsolosluk Mahkemeleri→ Elçiliklere bağlı olarak çalışan mahkemelerdir. Yabancıların davalarına bakardı. Kapitülasyonlar ile birlikte ortaya çıkmıştı.Nizamiye Mahkemeleri→ Batı yasalarına göre cezalandırma yapabilen mahkemelerdi.Müslüman ve gayrimüslimlerin davalarına bakardı. Ceza ve Hukuk Mahkemesi diye iki bölüme ayrılmıştı. Mahkeme başkanı kadı idi. 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır.

Ticaret Mahkemeleri→Osmanlı vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşları arasındaki ticari konular ile ilgili mahkemelerdir. 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır.NOT. Yukarıdaki durum, Osmanlı Devletinde HUKUK BİRLİĞİNİN OLMADIĞINI gösterir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?