Megali (Megalo) İdea Fikri Nedir? Özet

   Sözcük anlamı, ''büyük fikir'' demektir. Kısaca Bizans'ı yeniden canlandırarak Büyük Helen İmparatorluğunu kurma fikrine Megali (Megalo) İdea denir.
  Bizans İmparatorluğu, İstanbul'un (Konstantiniyye)  Türklerin eline geçmesi ile tarihi misyonunu tamamlamıştı. Rumlar açısından bu büyük hüsran, Ortodoks Kilisesi'nin de girişimleriyle bir ulusal ülkü doğuracaktı. Henüz daha Yunanistan, Osmanlı'dan bağımsızlığını elde etmeden önce (Yunanistan'ın bağımsızlığı, 1829 Edirne Anlaşması ile) Megalo İdea fikri Rumlar arasında yayılmaya başladı. 

  Onlara göre; Rumlar Hellen medeniyetiydi. Başka milletlerden olanlar barbardı. Yunanlılık ve Rumluk farklı olmakla birlikte; yine de kendilerini Yunan olarak görüyorlardı. Bizans da Helen medeniyetinin devamıydı. Büyük Yunanistan fikrinin tarihi temelleri bir mit biçiminde atıldı. Onlar Avrupa'nın ''Helen Çocukları'' oldular.

   Megali İdea çerçevesinde haritalar çizildi. Şair Rigas Ferreros, ilk Megali İdea haritasını çizerek 1796'dan itibaren Rumlara dağıtmaya başladı. İstanbul başta olmak üzere; Kıbrıs, Girit ve Rodos Adaları, Trakya, Anadolu'nun batısı gibi bölgeler, Megali İdea'nın fikir haritası oldular. XIX. yüzyıl başlarında, sayıları, sayılan bölgede Türk nüfusun karşısında azınlık olarak kalan Rumlar, resmi dilleri Yunanca olan Helen Cumhuriyeti'nin teorik temellerini atmışlardı.
  Büyük Yunanistan fikri Megali İdea, çerçevesini ilk olarak Yunanistan'ın bağımsızlığı üstüne kurdu. Bu noktadan sonra Selanik ve Batı Trakya bölgesine göz koydular. Sonra sıra Ege Adalarına gelecekti. Daha sonra On  İki Ada Bölgesi, Girit ve Kıbrıs Adaları Yunanistan'a bağlanacaktı. Smyrna (İzmir) ve çevresi ile Batı Anadolu'daki Ege kıyısındaki kentler Yunanistan'a ilhak edilecek; Trabzon Rum İmparatorluğu canlandırılacak; ve Büyük Yunanistan'a katılacaktı. Konstantiniyye (İstanbul) ele geçirilip Bizans yeniden canlandırılacak ve Megalo idea gerçekleşecekti. Fakat Türk Kurtuluş Savaşı (1919-1922) bu rüyadan''Helen Çocukları''nı acı uyandırdı.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar