Kozmopolit Nedir?

    Yunanca kökenli Kozmopolit, terim itibariyle; içinde farklı, değişik biçimlerde kimseleri barındıran yapı, farklılıkları olan yapı, farklılıkların bir arada olduğu yapı, dünya vatandaşları topluluğu anlamlarına gelir. 

     Tarihle ilgili çalışmalarda adı geçen kozmopolit kavramı; farklı uluslardan, farklı milletlerden oluşan topluluktur. İçinde çok fazla sayıda farklı dini, dili, ırkı, etnik kökeni, mezhebi, farklı kültürel kitleleri bir arada  barındıran devletler için kozmopolit kavramı kullanılır. Çok uluslu (milletli) yapıdaki ülkeler kozmopolit ülkelerdir. Kozmopolit yapı, içinde hoşgörüyü de barındırmaktadır.

   Örnek olarak Osmanlı Devleti çok uluslu, çok kültürlü bir yapıya sahipti. Kısacası Osmanlı Devleti kozmopolit bir toplum yapısı gösteriyordu. Bir diğer örnek de şu olabilir: Osmanlı'nın Batıya açılan kapısı Selanik kenti; Türklerin, Rumların, Sırpların, Musevilerin yaşadığı kozmopolit bir kentti.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?